Pressemelding

Apostel taler om religionsforfølgelse og tvangsmigrasjon på en konferanse i Windsor

En tragisk og “i høyeste grad usynlig del av krig og konflikt” med påfølgende flyktningkrise, er seksuell vold som blir påført kvinner, sa eldste Jeffrey R. Holland, en apostel i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Eldste Holland talte til en forsamling av humanitærarbeidere, forskere, tros- og regjeringsledere den 11. september, på en konferanse sponset av AMAR Foundation på Windsor Castle i Storbritannia med tittelen “Religionsforfølgelse: Driveren for tvangsmigrasjon.”

“Vi har en enestående visdom her,” sa baronesse Emma Nicholson, styreleder og grunnlegger av AMAR Foundation og medlem av overhuset i Storbritannia. “Dette vidunderlige, fredelige slottet befinner seg selvfølgelig en hel verden unna fra den hverdag som nå utholdes av millioner av mennesker over hele Midtøsten. I løpet av disse få dagene vi er sammen er det viktig at vi undersøker grunnen til århundrer med fiendskap. Hvorfor har religionsforfølgelse blitt hovedårsaken til tvangsutvandring, og hvordan kan vi forhindre disse grusomheter fra å skje i tiden fremover?” 

Eldste Holland roste baronesse Nicholson for det initiativ hennes organisasjon har tatt for å fremme religiøs toleranse og deres innsats for å drøfte seksuell vold som kan finne sted i konfliktsituasjoner.

“Det ser ut som vi, som en hel verden, er i stand til å akseptere og tolerere at minst 60 millioner av våre medborgere er flyktninger. Men det er ikke utholdelig, det er galt på alle måter,” sa baronesse Nicholson. “Den harde virkelighet som ligger under alt dette er religionsforfølgelse.”

Fordi religiøs tro besvarer de grunnleggende spørsmål i den menneskelige eksistens, sa eldste Holland i sin tale, “En religiøs rettighet er en menneskerettighet. Et menneske må ha rett til å finne hensikten i sitt liv og med sitt liv.” Men dette er rettigheter som mange i konflikter og tvangsmigrasjon ikke får nyte.

Eldste Holland forklarte at friheten til å søke etter livets hensikt og til å tro at en høyere makt har frembragt denne hensikten “er en av de viktigste frihetene en kvinne kan ha i et hvert samfunn der kulturelle tradisjoner kanskje forsøker å tvinge på henne en oppfatning om at hun er mindre verdt. Religionsfrihet er grunnlaget for alt som kan kalles myndiggjøring.”

“Religiøse begrensninger øker ikke bare sosial vold og kamphandlinger men har også vist seg å øke tvangsmigrasjon,” sa eldste Holland. Han forklarte at mange religiøse grupper som i det siste har hatt frihet til det, valgte utvandring stedet for forfølgelse, slike som Yazidi og andre minoritetsgrupper omgitt av de nåværende konfliktområdene i Midtøsten.

Eldste Holland viste til forskning på religionsfrihet som viser at et høyt nivå av religionsfrihet henger sammen med færre tilfeller av væpnet konflikt, høyere nivå av god helse og arbeidsinntekt, og større utdanningsmuligheter for kvinner.

“Vi må forstå at å redusere religiøse begrensninger, særlig når disse begrensningene er rettet mot minoriteter, er ytterligere en faktor til løsningen på tvangsmigrasjon,” sa eldste Holland.

Eldste Holland siterte en rapport fra UK House of Lords Select Committee on Sexual Violence in Conflict, med styreleder baronesse Nicholson, som sa at hvis ikke kvinner er direkte involvert i fredsforhandlinger og opprettelsen av fred etterpå, vil slike anstrengelser ha liten sannsynlighet for å lykkes.

“Vi trenger den kraftige og unike kvinnelige styrken av godhet,” sa eldste Holland. “Emma Nicholson er et strålende eksempel på den myndiggjøringen vi snakker om. Hun har gjort et enormt arbeid med å fremme denne saken, og vi står alle i gjeld til henne.

I 2015, talte eldste Holland til the All-Party Parliamentary Group on Foreign Affairs i overhuset i parlamentet i Storbritannia etter invitasjon fra baronesse Nicholson. Der drøftet han nødhjelp og religioners rolle i konfliktløsning.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.