Pressemelding

Mormon-kvinner oppmuntret til å bygge på Kristi lære – Kvinnenes fellesmøte starter generalkonferanse

Ledere i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige oppmuntret mormon-kvinner til å fokusere på Kristi lære da hundretusener av kvinner, unge kvinner og piker fra 8 år og oppover samlet seg  rundt om i verden til generalkonferansens første møte. Kvinnenes fellesmøte på den 186. halvårlige generalkonferansen ble avholdt på lørdag, 24. september 2016, i Konferansesenteret i Salt Lake City, Utah.  Møtet ble ledet av søster Linda K. Burton, Hjelpeforeningens generalpresident.

“Fortsett daglig å øke din forståelse av Jesu Kristi lære,” oppfordret søster Carole M. Stephens, førsterådgiver i Hjelpeforeningens generalpresidentskap. Søster Stephens fokuserte i sine bemerkninger på en tale som ble gitt av president Russell M. Nelson fra De tolv apostlers quorum for ett år siden med tittelen “En oppfordring til mine søstre.”

Hun sa at Frelseren kan gi oss “varig frigjøring” fra sorg som forårsakes av synd, gi oss styrke når vi opplever smerte forårsaket av “andres urettferdige gjerninger” og gi trøst til dem som opplever “katastrofer, mental lidelse, sykdom, kroniske smerter og død.”

“Vår tro på Jesus Kristus gjør oss i stand til å møte enhver utfordring,” påpekte søster Stephens, som fortalte kvinnene at hun elsker å lære av dem når hun reiser rundt om i verden. “Det det finnes ingenting som å arbeide arm i arm, øye til øye og hjerte til hjerte med dere.”

“Søstre, vi lever i vanskelige tider,” sa søster Bonnie L. Oscarson, Unge kvinners generalpresident, som henviste til “den stadig mer verdslige tilstanden i vår verden”.

Søster Oscarson sa videre, “Hvis nåværende trender er en indikasjon, må vi forberede oss på de stormene som ligger foran oss.”

Lederen for Unge kvinner oppfordret pikene og kvinnene i Kirken til å “studere evangeliets grunnleggende læresetninger og ha et urokkelig vitnesbyrd om deres sannhet.” Hun henviste også til president Nelsons tale som ble gitt på generalkonferansen i oktober, 2015. Hun forutsa at angrepene mot Kirken ville fortsette og at kvinner trengte å få en sterk forståelse av Kristi lære.

Søster Oscarson oppmuntret kvinner til å studere Jesu Kristi forsoning, undervise sine familier og andre om frelsesplanen, forstå behovet for denne gjengitte lære, og studere og forstå templets ordinanser og pakter, eller løfter gitt av Herren.

“Jeg er bekymret for at vi lever i omgivelser der vi må unngå å støte noen, og at vi dermed noen ganger unngår å undervise riktige prinsipper,” sa ungdomslederen. “Hvis ikke vi underviser våre barn og ungdommer sann lære – og underviser den tydelig – vil verden undervise dem Satans løgner.”

Søster Jean B. Bingham, førsterådgiver i Primærs generalpresidentskap, snakket om nestekjærlighet og Kirkens arbeid for å hjelpe flyktninger i samfunn over hele verden.

“Når dere har gitt av deres tid, talenter, og ressurser, har deres – og flyktningenes – hjerter blitt lettet,” sa søster Bingham. “Oppbygging av håp, tro og større kjærlighet mellom mottaker og giver er uunngåelige resultater av ekte nestekjærlighet.”

“Vi blir fokusert på Pinterest eller Instagram-versjoner av livet eller fanget av den konkurransefikseringen som finnes på skolen eller arbeidsplassen,” sa hun og oppfordret kvinner til å bruke positive ord for å bygge opp andre.

“Enten vi er 8 eller 108, kan vi bringe evangeliets lys inn i våre omgivelser, om det er en leilighet i en høyblokk på Manhattan, et hus på påler i Malaysia, eller en jurt i Mongolia,” tilføyde søster Bingham. “Vi kan bestemme oss for å se etter det gode i andre og i omstendighetene rundt oss.”

Den siste taleren, president Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver i Det første presidentskap, reflekterte over innflytelsesrike kvinner i sitt liv, som hans bestemor, mor og hustru, mens han talte om troens kraft.

“Kanskje det som gjør meg mest ydmyk er å vite at den samme innflytelse skjer millioner av ganger over hele Kirken gjennom ferdighetene, talentene, intelligensen, og vitnesbyrdene til troens kvinner, som dere,” sa president Uchtdorf.

“Noen ganger er det er ikke lett å utvikle tro på åndelige ting mens vi lever i en fysisk verden. Men det er verdt innsatsen, fordi troens kraft i vårt liv kan være dyptgripende,” sa han.

“Tro er tillit – tillit til at Gud ser det vi ikke ser og at han vet det vi ikke vet,” sa president Uchtdorf, noe han lærte som luftfartspilot når han måtte stole på instrumenter og flygeledelsen mens han fløy gjennom tykk tåke eller skyer.

President Uchtdorf fortalte også historien om da utholdende misjonærer banket på døren til hans kone, Harriet, da hun var en ung pike som bodde på toppen av et fire-etasjes leilighetskompleks i Frankfurt, Tyskland med sin mor og søster etter at faren hennes døde.  “Hvor ofte har jeg takket for at de fortsatte – helt til fjerde etasje, siste dør.”

Han avsluttet, “Gud lønner dem som oppriktig søker ham, men belønningen er som oftest ikke bak den første døren.  Så fortsett å banke på.  Ikke gi opp. Søk Gud av hele ditt hjerte. Utøv tro. Vandre i rettferdighet.”

Musikken ble fremført av et kor bestående av unge kvinner fra forsamlinger i Ogden, Huntsville og Morgan, Utah.

Kvinnenes fellesmøte er det første av seks generalkonferansemøter. Det ble sendt direkte på mange språk til Siste Dagers Helliges kirkebygninger, på fjernsyn og  i radio og over Internett. 

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.