Pressemelding

Millioner av trofaste mormoner på verdensomspennende konferanse fikk råd om å gå med Jesus

I løpet av den 186. halvårlige generalkonferanse, oppfordret ledere i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige de trofaste om å følge Jesus Kristus og huske Guds plan for lykke som gjelder alle hans barn.

Seks konferansermøter fant sted 24. september, 1. og 2. oktober 2016, i det 21 000-seter store konferansesenteret i Salt Lake City og nådde ut til et verdensomspennende publikum anslått til å være flere millioner.

 

resident Thomas S. Monson, president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, forklarte på møtet søndag formiddag, at Jesus Kristus er avgjørende for Guds plan for lykke og frelse. Uten hans sonoffer, ville alle være fortapt, sa president Monson.

På samme møte, oppfordret eldste M. Russell Ballard i De tolv apostlers quorum tilhørerne til å gå med Jesus, slik som disiplene i fordums tid. Han vil aldri svikte noen, vitnet eldste Ballard.

Tro på Jesus Kristus gjør hans tilhengere i stand til å møte enhver utfordring, sa Carole M. Stephens, førsterådgiver i Hjelpeforeningens generalpresidentskap, på Kvinnemøtet av generalkonferansen. Mange andre talere på konferansen fokuserte på lignende emner.

Det første presidentskap annonserte endringer i lederskapet på møtet lørdag ettermiddag. Eldstene Daniel L. Johnson, Jairo Mazzagardi, Kent F. Richards og Francisco J. Viñas ble avløst som generalautoritet-syttier og gitt emeritusstatus. Bhanu K. Hiranandani fra området Syd-Amerika nordvest og Sandino Roman fra området Mexico ble annonsert som områdesyttier. Alan R. Walker, som har virket i området Mexico, ble avløst som områdesytti.

Generalautoritet-syttier virker i De syttis presidentskap, i område-presidentskap og i andre administrative funksjoner tilhørende hovedkvarteret . Under ledelse av De tolv apostlers quorum, reiser de med jevne mellomrom for å møte og gi opplæring til Kirkens ledere, misjonærer og medlemmer av Kirken i lokale forsamlinger.

Generalautoritet-syttier har myndighet til å virke hvor som helst i verden. Områdesyttiers myndighet er vanligvis begrenset til et geografisk område der de yter tjeneste.

To ganger i året, samler medlemmer og venner av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige seg for å lytte til inspirerte budskap og veiledning fra generalautoriteter og funksjonærer på generalplan på Kirkens generalkonferanse.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.