Nyhetsartikkel

Til minne om tidligere år med generalkonferansen

Etter hvert som enorme teknologiske fremskritt er gjort i løpet av de siste hundre år, har medlemmer og venner av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige over hele verden gledet seg over fordelene av at generalkonferansen har blitt mer tilgjengelig. I Europa har ikke de som følger generalkonferansen, alltid hatt like enkel tilgang til sendingene.

Norbert Meissner fra Tyskland minnes generalkonferansen da den ble sendt over en telefonlinje inn i møtehusene. Hans foreldre tok ham og hans to brødre med til stavssenteret i Nürnberg, hvor de ble værende hele dagen. Han var ti år gammel, og det var “det kjedeligste [han] kunne tenke seg”.

“Sendekvaliteten var så dårlig,” sier Meissner. “Lyden var som en telefonsamtale, men ikke digital. Den var analog, med all den forstyrrende støyen.”

Daryl Watson fra Skottland minnes generalkonferansen på slutten av 1960-tallet, da den ble sendt over en telefonlinje inn i møtehusene.

“Familien min måtte reise til Edinburgh møtehus ca 50 km unna for å lytte til konferansen,” sier Watson.

En telefontekniker måtte klargjøre en spesiell telefonlinje noen dager før konferansen, og deretter koble den fra igjen etter konferansen. Watsons mor strevde med denne metoden, spesielt når hun skulle ta seg av små barn.

“Ofte koblet linjen bare ut også, og man kunne ikke høre noe på en stund,” sier Watson.

Etter hvert ble telefonlinjen erstattet med en radiosending, mens bilder av generalautoriteten som talte, ble vist på en overhead-prosjektør. Dette ble avviklet på slutten av 1970-tallet, og stavene mottok videokassetter av konferansen noen uker etter hvert møte. Det ble arrangert spesielle møter som medlemmene kunne delta på.

Dinis Adriano fra Portugal husker at han så generalkonferansen på videokassetter da han var i slutten av tenårene.

“Det var Bruce R. McConkies farveltale,” sier Dinis. “Det var på en lørdagsaktivitet, og den gjorde sterkt inntrykk på meg. Jeg husker at jeg hørte eldste McConkie holde en kraftfull tale. Jeg forsto ikke alt, men følte Ånden på en måte jeg har aldri hadde gjort før.”

Dinis bror Paulo husker at han leste Liahona etter generalkonferansen.

“Prosessen med å oversette til portugisisk tok lang tid,” sier Paulo. “Jeg husker at jeg skyndte meg å åpne midtsidene for å se om det var betydelige endringer i quorumene.”

Da satellittsendingene kom, forandret opplevelsen for Paulo seg “på en spesiell måte”.

“Å kunne se president Ezra Taft Benson og alle generalautoritetene på direkten, var en enestående opplevelse,” sier Paulo. Han husker også da de fikk videokassetter. “Når jeg tenker tilbake nå, virker det rart å måtte vente to eller tre måneder for å få vite hva som ble sagt på generalkonferansen.”

Hanno Luschin fra Tyskland husker også satellittsendingen. Han tok familien med til stavssenteret for å se den hvert halvår, og gikk aldri glipp av den. Etter hvert som teknologien utviklet seg på 1990-tallet, klarte han og familien – som da bodde i England – å stille inn den lille parabolantennen de hadde hjemme så de kunne motta sendingen fra generalkonferansen.

“Det var alltid en spesiell opplevelse å ha en av de eldre guttene mine stående i en stige og varsomt vri tallerkenen på taket, mens jeg sjekket signalstyrken på TV-en for å få et klart bilde og god lyd,” sier Luschin.

Da Internett gjorde generalkonferansen enda mer tilgjengelig, begynte Luschin å følge generalkonferansen på direkten hjemme. Mens han og familien flyttet rundt i Europa, ble sendetidene stadig senere, og Luschin fulgte sendingene til ut på morgenkvisten, noen ganger til rundt fem om morgenen.

“Hvert eneste minutt var verdt det,” sier Luschin. Han minner seg ofte på tidligere tider, da det tok måneder å sende et budskap til forskjellige deler av verden.

“Hvor velsignet vi er som har tilgang til de levende profeters ord til å veilede oss i disse siste dager.”

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.