Emne

Templer

Templer er ikke vanlige møtehus for medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. De er ganske forskjellige fra de tusenvis av vanlige kapeller eller kirkebygninger over hele verden som brukes til søndagsmøter.

Alle, uavhengig av religion, kan komme inn i et siste-dagers-hellig møtehus og delta på møtene. Men på grunn av at templer er hellige som “Herrens hus”, har bare medlemmer av Kirken med fullverdig status lov til å komme inn i templene. Et medlem må overholde de grunnleggende prinsippene i sin tro og bekrefte dette faktum overfor sine lokale ledere annethvert år for å kunne komme inn i et tempel.

Templets hellighet i oldtiden kan sees i både Det gamle og Det nye testamente. I Det gamle testamente lot Moses Israels barn bære med seg Tabernaklet (et stort, bærbart tempel) da de vandret i ørkenen. Kong Salomo bygget og innviet det store tempelet som ble ødelagt av babylonerne i 586 f.Kr. Det ble gjenoppbygget og senere betydelig utvidet, men igjen ødelagt av romerne i år 70 e.Kr. Den store Vestmuren kan fortsatt sees i Jerusalem i dag, og selv etter årtusener er det fortsatt et hellig sted for jøder. Det nye testamente forteller at Jesus Kristus renset templet da dets hellighet ble krenket av folk som brukte dets forgårder som et alminnelig marked.

Siste-dagers-hellige templer anses som Guds hus, et sted for hellighet og fred adskilt fra verdens distraksjoner. De gir Kirkens medlemmer et sted hvor de kan avgi formelle løfter og inngå forpliktelser overfor Gud. De er også stedet hvor troens høyeste sakramenter finner sted – vielse av par og “besegling” av familier for evigheten.

Templer er det eneste sted hvor seremonier som dåp og evig ekteskap kan utføres på vegne av de avdøde – en praksis som siste-dagers-hellige tror ble fulgt i nytestamentlig tid, men som senere gikk tapt.

Templer viser de siste-dagers-hellige veien til Jesus Kristus og deres fremtidige liv sammen med ham, deres himmelske Fader og deres familiemedlemmer på betingelse av trofasthet mot Kristi læresetninger.

I en åpenbaring i nyere tid mottok Joseph Smith veiledning for å bygge et tempel i Kirtland, Ohio (innviet i 1836). Senere ble han befalt å bygge et tempel i Nauvoo, Illinois (1846). Så viktige var templene for tidlige medlemmer av Kirken at innen noen dager etter deres ankomst til Saltsjødalen, valgte Brigham Young ut tomten til Salt Lake tempel.

Det er 152 templer over hele verden enten i drift, under oppføring eller bekjentgjort.

På de fleste templer er det en gyllen statue av en mann i flagrende kapper med et langt horn presset til leppene. Statuen forestiller engelen Moroni, en oldtidsprofet og en sentral skikkelse i Mormons bok. Statuen er symbolsk for forkynnelsen av Jesu Kristi evangelium til verden.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.