Emne

Tiende

Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige praktiserer det bibelske prinsippet tiende ved å gi 10 prosent av inntekten sin til Kirken.

Tiende har vært kjent siden gammeltestamentlig tid. For eksempel står det i 1 Mosebok 14:17-20 at Abraham betalte tiende til Melkisedek. I dag brukes tiendemidler til en rekke formål, herunder humanitærinnsats og bygging av møtehus og templer. Tiendemidler dekker også Kirkens driftskostnader og bidrar til å finansiere misjonær-, utdannelses- og slektsforsknings-programmer.

Siste-dagers-hellige gir sine tiendebidrag til lokale ledere. Disse lokale lederne sender pengene til Kirkens hovedkvarter i Salt Lake City, Utah, hvor en komité avgjør hvordan midlene skal brukes. Dette rådet består av Det første presidentskap, De tolv apostlers quorum og Det presiderende biskopsråd.

I likhet med medlemmer av mange andre trosretninger, tror siste-dagers-hellige at betaling av tiende viser takknemlighet til Gud og gir både åndelige og timelige velsignelser.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.