Emne

Tempelekteskap

Medlemmer av Kirken tror at ekteskap utført i templer er “beseglet”, eller velsignet for å vare i all evighet. Konseptet at familieenheten kan fortsette utover graven som en bevisst, kjærlig enhet, med ekteskapets partnerskap og foreldre-barn-relasjoner intakte, er en grunnleggende trosoppfatning for medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

Når et par er gift og beseglet i et tempel, blir alle barn som deretter blir født til dem, automatisk beseglet til dem ved fødselen. Dersom barn blir født før ekteparet er beseglet, kan disse barna senere delta i en tempelbesegling sammen med sine foreldre. Barn som er adoptert, har også anledning til å bli beseglet til adoptivforeldrene.

Konseptet evige familier kommer fra Skriftene og nyere tids åpenbaring. I Matteus 16:19 i Det nye testamente forteller for eksempel Jesus Kristus apostelen Peter: “Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.” Kirken sidestiller ordene “binde” og “besegle”.

Ifølge forskning sitert i en artikkel i Los Angeles Times i 2000: “I en tid preget av skilsmisse, er mormonenes tempelbryllup bygget for å vare,” med en skilsmisserate på bare 6 prosent. En annen studie, publisert i 1993 i Demography Magazine, konkluderte med at medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige som gifter seg i et av Kirkens templer, har minst sannsynlighet av alle amerikanere for å skille seg.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.