Pressemelding

Slektshistorisk bibliotek er nå FamilySearch Library

Slektshistorisk bibliotek på Temple Square i Salt Lake City er nå kjent som FamilySearch Library. Dessuten er over 5 700 slektshistoriske sentre i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige over hele verden nå blitt FamilySearch-sentre.

FamilyHistoryLibrarySLC01
FamilyHistoryLibrarySLC01
FamilySearch Library i Salt Lake City, Utah i USA2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Disse enkle forandringene er en påminnelse om de mange viktige – og gratis – genealogiske ressurser som er tilgjengelige i hver av disse bygningene.

Familien står sentralt i Jesu Kristi Kirke – og i Guds plan for lykke. Vi inviterer deg til å besøke FamilySearch Library eller et lokalt FamilySearch-senter for å finne dine røtter og hvordan dine forfedre har formet deg. Du vil få personlig hjelp og tilgang til teknologi og eksklusive opptegnelser.

Gå til nettstedet FamilySearch Library for å finne åpningstider og et FamilySearch-senter nær deg.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.