Pressemelding

Forskere og ledere fra trossamfunn samles i Lisboa for å drøfte religionsfrihet

International Association for the Defense of Religious Liberty [Den internasjonale foreningen for forsvar av religionsfrihet] organiserer internasjonal konferanse

Åttifem beslutningstagere, juridiske eksperter og representanter for forskjellige trossamfunn fra hele Europa kom sammen 7.–8. februar 2023 i Lisboa til en internasjonal konferanse om religion og ytringsfrihet. Arrangementet var organisert av International Association for the Defense of Religious Liberty (AIDLR) og vertskap var den veldedige stiftelsen Calouste Gulbenkian Foundation.

“Hvis dialog er mulig, og det må det være, må utøvelse av toleranse uunngåelig skje innenfor religion,” sa, justisminister i Portugal, prof. dr. Catarina Sarmento e Castro under sin åpningstale på konferansen. “Med andre ord, hvis Hans Küng har rett i at det ikke vil bli fred mellom nasjoner med mindre det blir fred mellom religioner, vil det ikke bli noen fred mellom religioner med mindre det er dialog mellom religioner. Da må alt gjøres for å fremme denne dialogen,” hevdet hun.

Konferansemøtene fokuserte på religion og ytringsfrihet med hensyn til menneskeverd, organisasjoner og dagens samfunn.

“Det er utenkelig å anse ytringsfrihet som retten til å fornærme andre mennesker eller grupper,” sa dr. Ganoune Diop, generalsekretær for International Religious Liberty Association og leder for Avdelingen for informasjon og samfunnskontakt og religionsfrihet ved Syvende-dags adventistkirken. “Den moralske dimensjonen av respekt for andres menneskeverd skulle være uadskillelig knyttet til ytringsfrihet,” la han til under et møte tirsdag ettermiddag.

Blant deltagerne var flere medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Francesco Di Lillo tok opp temaet: “Religionsfrihet eller trosfrihet: Enhet i mangfold”, under sin presentasjon onsdag morgen. “Religionsfrihet eller trosfrihet er ikke et privilegium bare for noen religiøse grupper i utkantstrøk, eller endog bare for dem som tilhører en organisert og veletablert religion. Det er en dyrebar menneskerettighet for oss alle. Religionsfrihet eller trosfrihet er en individuell rettighet,” bemerket han. Di Lillo leder kontoret for European Union & International Affairs [EU & og internasjonale anliggender] til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i Brussel, og sitter i styret for European Platform on Religious Intolerance and Discrimination. [Den europeiske plattform for religionsintoleranse og diskriminering].

Joaquim Jorge Oliveira Moreira, som representerer Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges Interreligious Dialogue Working Group [Arbeidsgruppe for interreligiøs dialog] i Portugal, holdt tale under det samme møtet. “Statsviteren Samuel Huntington sa at av alle elementer som definerer sivilisasjoner, ‘er vanligvis religion den viktigste.’ Så det er ingen overraskelse at religiøse forskjeller er roten til mange konflikter i verden. Men løsningen er å la forskjellene blomstre, ikke kvele dem,” sa Kirkens tidligere områdesytti.

“Studier viser at beskyttelse av varierende religiøse opplevelser korrelerer sterkt med større sivil og politisk frihet, større økonomisk- og pressefrihet, færre væpnede konflikter, bedre helseutfall, høyere inntektsnivå, bedre utdannelse for kvinner og generelt høyere menneskelig utvikling. Kort sagt, religiøs pluralisme gir rom til å leve livet,” forklarte Moreira.

Assisterende kommunikasjonssjef i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige for området Europa sentralt, og publisert forsker i statsvitenskap, dr. Ralf Grünke, var også blant de inviterte deltagerne.

AIDLR er en internasjonal ikke-statlig organisasjon grunnlagt i 1946 av Syvende-dags adventisten dr. Jean Nussbaum. Foreningen er ikke partipolitisk og frikirkelig. Hovedkontoret ligger i Bern, men et offisielt kontor holder til i Brussel.

Fotografi brukt med tillatelse fra International Association for the Defense of Religious Liberty (AIDLR). All rights reserved.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.