Pressemelding

Eldste og søster Gong vil tale på RootsTech Family Discovery Day

Sendingen er lørdag 4. mars 2023

Eldste Gerrit W. Gong i De tolv apostlers quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og søster Susan Gong vil holde hovedinnleggene på slektsoppdagelsesdagen på den siste dagen av RootsTech, den verdensomspennende slektshistoriesammenkomsten som foregår virtuelt og ved personlig fremmøte 2.–4. mars 2023.

Eldste og søster Gongs presentasjon vil bli kringkastet lørdag 4. mars kl. 13:30 (MST, kl. 21:30 norsk tid), på RootsTech.org, RootsTech på YouTube, Broadcasts.ChurchofJesusChrist.org og i Evangeliebibliotek-appen.

Hva er slektsoppdagelsesdagen?

RootsTech arrangeres hvert år av FamilySearch International og støttes av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige for å hjelpe folk å forene og hente styrke fra sin familie – fra fortiden, i nåtiden og i fremtiden.

Slektsoppdagelsesdagen er en en-dags begivenhet under RootsTech, tilrettelagt spesielt for siste dagers hellige.

Årets tema for RootsTech er “Forene” – forene mennesker, tradisjoner, historier, minner, teknologi, nyskapning, lokalsamfunn og familier.

“Noen ganger tror vi at våre avgjørelser bare påvirker oss selv,” sa eldste Gong. “Ved å oppdage familien vår blir vi minnet om noe annet. Vi er mer knyttet sammen over generasjonene enn vi tenker på til daglig.”

“Historiene vi bevarer og deler gjennom generasjoner, kan ha varig innvirkning på vårt hjerte og sinn,” tilføyde søster Gong. Hun håper at det å oppdage, skrive ned og dele familiehistorier vil hjelpe folk å “få større takknemlighet for forfedrenes kamper, mot, tro og offer”.

“Jeg liker det faktum at slektsoppdagelsesferder ikke har en begynnelse eller en slutt,” sa eldste Gong. “Disse oppdagelsesferdene fortsetter i begge retninger og forener familien fra fortiden og den fremtidig familie.”

Påmeldingen til alle de tre RootsTech-dagene er nå åpen på RootsTech.org. Millioner av virtuelle og fremmøtte deltagere forventes å delta 2.–4. mars 2023 på inspirerende foredrag, i lærerike klasser, og for å oppleve nyskapende teknologier og muligheten til å knytte personer til sin familie.

“Familier er samfunnets grunnvoll,” sa administrerende direktør Steve Rockwood i FamilySearch i oktober i fjor. “Å knytte sammen og forene familier over generasjonene styrker både enkeltpersoner og nasjoner. Vi er forundret og glade over å se hvilken rolle RootsTech har kunnet spille for å hjelpe bokstavelig talt millioner av mennesker å få kontakt med sin forgangne, nåtidige og fremtidige familie.

Som en internasjonal konferanse tilbyr dermed RootsTech en opplevelse for mennesker over hele verden. Med for tiden mer enn 800 bidrag på språk fra europeiske land om slektshistorie, kultur og arv, blir det stadig lettere for europeere og deres etterkommere å lære mer om seg selv og sin opprinnelse. Hvert år utvides det voksende videobiblioteket med innhold fra hele verden på mange språk.

I år innbefatter RootsTech et fysisk arrangement i Salt Palace konferansesenter i Salt Lake City som supplement til den nettbaserte utgaven.

Bli med på RootsTech via Internett eller ved personlig fremmøte


Det nettbaserte arrangementet som er gratis tilbyr:

  • Over 200 nye klasseperioder og klasser etter behov
  • Presentasjoner på hovedscenen og foredragsholdere
  • Chat-støtte og nettbaserte forskningskonsultasjoner
  • Kontakt med slektninger ved hjelp av Relatives at RootsTech [Slektninger på RootsTech] og meldingstjeneste
  • Virtuell messehall

Det tre dager lange fysiske arrangementet ved Salt Palace konferansesenter i Salt Lake City, Utah, koster 98 dollar. Det inkluderer tilgang til det virtuelle alternativet, og:

  • Mer enn 180 fysiske klasseperioder med spørsmål og svar-sesjon
  • Forskningshjelp på FamilySearch-biblioteket
  • Praktiske demonstrasjoner ved sponsorer i messehallen
  • Forbindelse med venner og slektninger på stedet
  • Et utvalg av måltider og forfriskninger

Tilgang til messehallen i Salt Lake City er gratis og vil omfatte mer enn 200 utstillere, produktdemonstrasjoner og samhandling med forskningsspesialister.

“For de av dere som lurer på om dere vil bli med virtuelt eller ved personlig fremmøte, er det beste at man i år får velge hvordan man vil delta,” sa Jen Allen, arrangementsansvarlig ved FamilySearch, på RootsTechs direktesendte spørsmål og svar-sesjon i september 2022. “Vi håper du vil komme til Salt Lake hvis du har muligheten, men hvis ikke vil det virtuelle arrangementet bli fantastisk. Vi gleder oss til å få kontakt med dere alle over hele verden.”

For mer informasjon om RootsTech 2023, gå til RootsTech.org. For å lære mer om påmeldingsalternativene og prosessen, se den direktesendte spørsmål og svar-sesjonen på Facebook.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.