Sister-Sharon-Eubank.PNG
Pressemelding

Søster Eubank drøfter troens rolle under katastrofer på G20 Interfaith Forum

Latter-day Saint Charities organiserer sin største respons på matkrise

Latter-day Saint Charities (LDSC) organiserte den største responsen i sin 35-årige historie på covid-19 og den tilhørende matkrisen,” sa søster Sharon Eubank, president for den humanitære delen av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige under avslutningsmøtet for gruppen på 20 (G20) Interfaith Forum, som ble arrangert av Kongeriket Saudi-Arabia. 

Så langt i år har det vært 895 prosjekter i 150 land. Antallet ble oppgitt av Kirkens president Russell M. Nelson under generalkonferansen i oktober.

Søster Eubank, som også er førsterådgiver i Hjelpeforeningens generalpresidentskap, deltok i plenumsmøtet fra sitt hjem i Utah på grunn av pandemien, lørdag 17. oktober 2020. 

Temaet for den virtuelle begivenheten som ble holdt på den siste dagen av forumet, var “trosnettverks forpliktelse for å redusere risiko ved katastrofer.” 

Søster Eubank rapporterte at de nyeste tallene fra de forente nasjoner viser at 265 millioner mennesker nå står overfor akutt matusikkerhet på grunn av en alvorlig gresshoppeinvasjon på slutten av fjoråret, det raske tilbakefallet av covid-19 globalt og offentlige smitteverntiltak for å hindre spredningen av viruset. 

“Dette er nesten det dobbelte av hva det var i fjor,” sa hun. “Det er ikke meningen å skremme noen, men hvis vi ikke behandler denne krisen på en koordinert måte, ligger den an til å vokse til å bli en av de verste hungersnødene i menneskehetens historie.” 

Arrangements arrangører sa at religiøse organisasjoner har bidratt til å bevare menneskets verdighet, gjenreise moral og bygget partnerskap med lokale myndigheter for å håndtere pandemien.

“Nesten uten unntak beror ethvert prosjekt på et pålitelig forhold til myndigheter, lokalsamfunn og andre trossamfunn,” sa søster Eubank under sin bemerkninger da de deltok i en paneldiskusjon. “Disse forholdene har utviklet seg over lang tid.” 

Da forsyningskjeden ble avbrutt under pandemien, sa søster Eubank at LDSC, så vel som samfunnsborgerne på grasrota, studenter og andre, kjøpte melk, poteter og andre råvarer som ble forkastet av bønder fordi skoler og restauranter ikke kjøpte disse varene. 

“LDSC kjøpte flere tonn med poteter og sendte dem ut til matlagringsstasjoner over hele landet,” sa hun. “Overskuddspoteter og melk ble tørret for transport til andre steder. Det gamle nettverket var kreativt, de nye samarbeidspartnerne handlet raskt, og det fungerte.” 

Søster Eubank sa at midler som ble donert av personer som deltok på en verdensomspennende faste, bekjentgjort i april av president Nelson, “tilrettela for hundretusener av måltider til sultne mennesker.” 

Til slutt foreslo hun at beslutningstakere skulle ta med troens ledere i den lokale innsatsen for å forberede seg til nødssituasjoner. 

“Tro er like viktig som mat,” konkluderte hun. 

“Tro er like viktig som mat.” – Søster Sharon Eubank

Andre forumsdeltagere var moderator dr. Thoraya Ahmed Obaid, tidligere medlem av Shurarådet i Kongeriket Saudi-Arabia og tidligere administrerende direktør for FNs befolkningsfond (UNFPA), dr. Amal Al Habdan, vise-rektor for akademisk støtte og studenttjenester ved Princess Nourah Bint Abdulrahman University, dr. Bandar M. H. Hajjar, president for Islamic Development Bank Group, Andrew Morley, president og administrerende direktør for World Vision International, baronesse Emma Nicholson av Winterbourne, Overhuset i Det britiske parlamentet og Fadlullah Wilmot, regional leder for Muslim Aid i Midtøsten og Afrika. 

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.