Eldste-David-A.-Bednar-taler-fra-et-studio-i-Kirkens-kontorbygning-til-deltagerne-ved-G20-Interfaith-Forum.PNG
Pressemelding

Ved G20 Interfaith Forum, reflekterer eldste Bednar over religionens rollen under covid-19 krisen

Apostel taler om de store mulighetene til samarbeid mellom verdslige og hellige institusjoner under den virtuelle samlingen, arrangert av Saudi-Arabia

Eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quorum sa onsdag 14. oktober 2020, at å merke religion som en ikke-vesentlig aktivitet av noen regjeringer, har lagt en uheldig hindring langs veien til rehabilitering under covid-19-pandemien.

For å være sikre, sa apostelen, skulle religiøse aktiviteter begrenses varsomt når det er nødvendig. Personlig sikkerhet er alltid en grunnleggende bekymring. Men, sa han til en verdensomspennende samling av omtrent 500 tros- og politiske ledere som var samlet virtuelt til den syvende gruppen av 20 (G20) Interfaith Forum, “hvordan verdslige tjenestemenn forstår religion og religiøse mennesker påvirker i stor grad hvordan de behandler religiøse institusjoner og troende i en krisesituasjon. Jo dypere og mer respektfull forståelsen er, desto mer legitim og effektiv kan responsen fra folket være til retningslinjer.”

Les hele eldste Bednars tale ved 2020 G20 Interfaith Forum

Dette er et viktig budskap til G20 Interfaith Forum fordi organisasjonen søker løsninger på globale problemer gjennom samarbeid med en rekke religiøse og politiske ledere. Anbefalinger fra denne fem dager lange samlingen vil bli presentert i november til G20, som i år ble ledet av Kongeriket Saudi-Arabia. G20 bringer sammen lederne i verdens ledende økonomier. Det er det fremste forum for internasjonalt økonomisk samarbeid.

Hva skulle så statlige myndigheter forstå om religionens rolle – både i samfunnet og i hver troendes liv? Trossamfunn hjelper milliarder av mennesker å finne mening og hensikt, sa eldste Bednar. De overfører “moralske og sosiale sannheter til neste generasjon.” Disse, tilføyde han, er viktige funksjoner.

“Å respektere religiøse menneskers verdighet gir et viktig utbytte. Men disse store mulighetene og fordelene er bare mulig dersom embedsmenn erkjenner at for troende og deres trossamfunn er religion avgjørende for deres identitet og eksistens!” – Eldste Bednar

Dette er grunnen, sa eldste Bednar, til at religionsfrihet er anerkjent i internasjonal lov som en “ufravikelig” rettighet (se for eksempel artikkel 18 av den universelle erklæringen om menneskerettigheter og denne rettigheten fra United States Commission on International Religious Freedom). “Ufravikelig” betyr at religion er en frihet som er ukrenkelig, selv i nødssituasjoner.

En riktig forståelse av og respekt for religiøse grupper kan gi viktige fordeler for hele samfunnet, sa eldste Bednar. Denne tilnærmingen kan fremme tillit og gi tilgang til de enorme ressursene religiøse enheter er i besittelse av, herunder sosial kapital.

“Mange religiøse ledere har allerede oppfordret sine medlemmer til å yte store offer av dyp kjærlighet og respekt for andres sikkerhet,” sa eldste Bednar, hvis plenumsmøte også innbefattet bemerkninger fra representanter fra den katolske, jødiske og muslimske tro. “Å anerkjenne og respektere disse ofrene og søke etter større samarbeid og forståelse er veien fremover.”

Flere eksempler på fruktbar religiøs hjelp under pandemien, som ikke nevnes av eldste Bednar, er verdt å merke seg. Disse innbefatter siste dagers helliges bidrag med å produsere 5 millioner munnbind til helsearbeidere i førstelinjen i Utah, Latter-day Saint Charities hjelpefonds bidrag til verdens matvareprograms globale distribusjon av nødvendige forsyninger under pandemien, og mange flere tilfeller av siste dagers hellige som bringer hjelp under pandemien til sine lokalsamfunn i Finland, Hong Kong, Filippinene og på andre steder.

Religiøse grupper kan også bidra til å bekjempe feilinformasjon, sa eldste Bednar, ved å tilbakevise rykter, berolige frykt og tilrettelegge for å dele riktig informasjon.

“Å respektere det religiøse folks verdighet gir et viktig utbytte,” sa han. “Men disse store mulighetene og fordelene er bare mulig dersom embedsmenn erkjenner at for troende og deres trossamfunn er religion avgjørende for deres identitet og eksistens!”

“Mitt håp og min bønn,” konkluderte han, “er at offentlige tjenestemenn og trosledere kollektivt kan respondere på covid-19 på måter som beskytter både fysisk og åndelig helse.”

Eldste Bednar er den tredje apostelen og den fjerde av Kirkens ledere som deltar på G20 Interfaith Forum. Eldste D. Todd Christofferson og søster Sharon Eubank (de siste av Latter-day Saint Charities) talte under 2018-arrangementet, som ble arrangert av Argentina. Og eldste Gerrit W. Gong sammen med søster Eubank ved 2019 samlingen, som ble arrangert av Japan.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.