Emne

Søndagsskolens presidentskap

Alle medlemmer av Kirken som er 12 og eldre, oppfordres til å delta i Søndagsskole-klasser, som holdes hver uke som en del av Kirkens ukentlige møter. Dens formål er å undervise i Jesu Kristi evangelium og styrke enkeltpersoner og familier.

Kirkens første presidentskap kaller tre generalautoriteter som Søndagsskolens generalpresidentskap. Under ledelse av Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum gir medlemmene av Søndagsskolens generalpresidentskap råd i saker som gjelder Søndagsskolen.

Den nåværende generalpresidenten for Søndagsskolen er Russell T. Osguthorpe, og hans rådgivere er David M. McConkie og Matthew O. Richardson.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.