Emne

Religionsfrihet

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige mener det er viktig å forsvare og bevare religionsfrihet over hele verden. Betydningsfulle taler holdt av ledere i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige forklarer Kirkens standpunkt med hensyn til religionsfrihet:

 [NO TRANSLATION]

“Sannhet og toleranse
Eldste Dallin H. Oaks
BYU Marriott Center
11. september 2011
Hele teksten fra talen Pressemelding

Bevar religionsfrihet
Eldste Dallin H. Oaks
Chapman University School of Law
4. februar 2011
Hele teksten fra talen Pressemelding

“Grunnprinsipper i vår grunnlov”
Eldste Dallin H. Oaks
Tabernaklet i Salt Lake City
17. september 2010
Hele teksten fra talen
Pressemelding

“Vi er alle kalt”
Eldste Russell M. Nelson
Til unge voksne i Boston og Hingham stav
10. juni 2010 Utdrag fra talen

“Religionens truede stilling i det offentlige rom”
Eldste Lance B. Wickman

J. Reuben Clark Law Society
11. februar 2010 Hele teksten fra talen

“Religionsfrihet”
Eldste Dallin H. Oaks
Brigham Young University-Idaho
13. oktober 2009 Hele teksten fra talen Pressemelding

 [NO TRANSLATION]

Hans Eminense Francis Cardinal George i Den katolske kirke tok også opp temaet religionsfrihet under en tale ved Brigham Young University:

Katolikker og siste-dagers-hellige: Samarbeidspartnere i kampen for religionsfrihet
Cardinal Francis George
Brigham Young University
23. februar 2010 Hele teksten fra talen (.pdf-fil) Pressemelding

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.