Emne

Rådgiver

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges kirkelige organisasjon administreres hovedsakelig av presidentskaper. Fra Kirkens høyeste ledende organ Det første presidentskap, til lokale forsamlinger, består hvert av disse presidentskapene av en president og to rådgivere. Et unntak til dette formatet finnes i lokale menigheter, der leglederen kalles biskop. De to mennene som bistår ham, kalles likevel rådgivere.

Uavhengig av det administrative nivået, er hensikten med rådgivere å gi hjelp og støtte til presidenten eller biskopen. Rådgiverne utfører ulike åndelige og administrative oppgaver som tildeles av presidenten eller biskopen, og overtar når presidenten eller biskopen er utilgjengelig. Avhengig av organisasjonen kan disse rådgiverne være menn eller kvinner i alle aldre. For eksempel er rådgiverne i et stavspresidentskap voksne menn, mens rådgiverne i et diakonenes quorum er gutter mellom 12 og 13. På samme måte er rådgiverne i et presidentskap i Hjelpeforeningen voksne kvinner, mens rådgiverne i en Unge kvinner-klasse er tenåringsjenter mellom 12 og 18.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.