Emne

Quorum

I Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er ordet quorum en betegnelse på en gruppe menn med en bestemt stilling i prestedømmet. Kirkens høyeste quorum er Det første presidentskap, fulgt av De tolv apostlers quorum. Det finnes også åtte quorum av syttier som hjelper til med å administrere Kirken over hele verden. Lokale forsamlinger, eller menigheter, har quorum for hvert av de følgende prestedømsembeder: diakon, lærer, prest og eldste. Det er også et quorum for høyprester på stavsplan.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.