Pressemelding

Praia Kapp Verde tempel innviet

Det første tempelet i dette øyriket er Kirkens 173. tempel i drift

Eldste Neil L. Andersen, i De tolv apostlers quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, innviet Praia Kapp Verde tempel på søndag 19. juni 2022. Tempelet som ligger i Praias hovedstad, på øya Santiago, er det første tempelet i landet og det 173. tempelet i verden.

Før innvielsen, gjennomførte eldste Andersen den symbolske hjørnestensseremonien som viser at oppføringen er fullført, og at det nye tempelet er klart for innvielse. Bak hjørnestenen er historisk dokumentasjon, gjenstander og vitnesbyrd fra Kirkens medlemmer i Kapp Verde.

Sammen med eldste Andersen i De tolv apostlers quorum var eldste Rubén V. Alliaud, annenrådgiver i områdepresidentskapet for Europa sentralt, eldste Kevin R. Duncan, utøvende direktør i tempelavdelingen og eldste Roseveltt de Pina Teixeira, områdesytti. De ble ledsaget av sine ektefeller.

Planene for å oppføre tempelet i Praia ble bekjentgjort av president Russell M. Nelson den 7. oktober 2018. Spadestikkseremonien fant sted den 4. mai 2019.

Tempelets eksteriør har en varm tonet farge, men noen utsmykningsdetaljer i portugisisk kalkstein. Det er en enkel bygning, med rene linjer som passer godt sammen med de fleste av de tradisjonelle religiøse bygningene i Kapp Verde.

Før innvielsen, på lørdag 18. juni 2022, var ungdommer i Kirken samlet til en andakt med ledere i Kirken, holdt i møtehuset som ligger ved siden av tempelet.

Under et tre uker langt åpent hus, besøkte og fikk mer enn ti tusen personer omvisning i tempelet, herunder religiøse ledere, samfunnsledere og beboere i nærheten av tempelet, så vel som medlemmer av Kirken. Blant de prominente gjestene som besøkte tempelet var presidenten for republikken Kapp Verde, José Maria Neves og statsministeren, Ulisses de Correia e Silva.

Det er for øyeblikket mer enn 16 000 medlemmer av Kirken i 41 forsamlinger i Kapp Verde, mange av dem annen og tredje generasjons siste dagers hellige. De første misjonærene som kom til Kapp Verde, ankom i 1989.

Siste dagers hellige templer er annerledes enn møtehus eller kapeller hvor medlemmer samles for gudstjeneste på søndager. Templer er “Herrens hus” der Jesu Kirsti læresetninger blir bekreftet gjennom ekteskap, dåp og andre ordinanser som binder familier sammen for evig. I templer lærer medlemmene mer om hensikten med livet og inngår pakter om å tjene Jesus Kristus og sine medmennesker.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.