Pressemelding

Siste dagers hellige i Europa donerer over 900 tonn mat til Ukraina

Forsinkelser og knapphet i forsyningskjeden skaper akutt behov for varer

En av de mange uheldige virkningene av konflikten i Ukraina er den tilleggsbelastningen som er påført forsyningskjeden for en mengde varer, spesielt mat. Dette har påvirket innbyggerne over hele landet og begrenset deres tilgang til mange grunnleggende varer som hermetikk, babymat, mel, pasta og ris.

Etter en uformell introduksjon til rådgiveren til visestatsministeren i Ukraina, tilbød Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige hjelp med en nødhjelpsinnsats som raskt kunne levere matforsyninger til befolkningen i Ukraina.

“Da denne regjeringsrådgiveren først kontaktet meg, satte vi ham i forbindelse med vårt humanitære serviceteam, og han var veldig imponert,” sa Oleksiy Hakalenko som jobber som områdeleder for Kirken og fører tilsyn med Kirkens humanitærinnsats i Ukraina. “Da han fikk vite mer, ble han stadig mer entusiastisk over å samarbeide med Kirken om dette mangesidige matdonasjonsprosjektet.”

I samarbeid med den ukrainske regjeringen satte Kirken i gang et nødhjelpsprosjekt for å levere nødvendige matvarer til proviantsentre og varehus i de nærliggende landene Polen og Romania. Regjeringsenheter i Ukraina fikk deretter tilgang til deres etablerte transportnettverk for å sende matforsyninger til bestemte steder i Ukraina for å bli distribuert. Fokus for offentlige forsendelser har vært å få matforsyninger til de områdene og samfunnene som har størst behov i Ukraina.

Denne omfattende humanitære innsatsen var både betydelig og logistisk vanskelig. Daniel Garcia, en ansatt i Kirkens innkjøpsavdeling i Europa-området, kommenterte: “Vi ble daglig utfordret til å finne leverandører som hadde varer vi kunne kjøpe, og som kunne levere innen kort tid. De høye drivstoffkostnadene utgjorde også en hindring som resulterte i potensielt forsinkede leveranser og økte transportkostnader.”

Leverandører ble funnet og kontaktet i mange land, blant andre Tyskland, Spania, Polen og Romania. Hovedkravet var deres evne til å levere enorme mengder mat på svært kort tid.

“Prosessen med å skaffe forsyninger ble også hindret av språkbarrierer,” konkluderte García, “I noen tilfeller måtte all kommunikasjon utføres gjennom Google translate.”

Nødforsendelsene ble utført i en periode på åtte uker i løpet av april og mai 2022. Kirken leverte over 1 000 paller med mat i dette tidsrommet. Kombinert med tidligere nødhjelp til folket i Ukraina, utgjør Kirkens humanitære donasjoner der over 900 tonn mat og andre varer.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.