Emne

Patriark

Ordet patriark brukes på to måter i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige:

  1. Et embede med tilhørende ansvar i Det melkisedekske prestedømme. En patriarks kall består i å gi spesielle patriarkalske velsignelser til medlemmer av Kirken. Patriarker virker vanligvis i denne stillingen resten av livet.
  2. En annen betegnelse på fedre. Adam var den første patriark, og han var ansvarlig for å velsigne sine etterkommere og hjelpe dem å leve rettskaffent.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.