Breaking News

"Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør." (Johannes 11;25)

Påsken er den kristne høytiden hvor man feirer Jesu Kristi oppstandelse. Etter at Kristus døde på korset, ble hans kropp plassert i en grav, der den ble liggende, adskilt fra hans ånd, inntil hans oppstandelse, da hans ånd og hans legeme ble gjenforent. Siste Dagers Hellige bekrefter og vitner om at Jesus Kristus oppsto og lever i dag med en herliggjort og fullkomment legeme av kjøtt og ben.

Etter sin oppstandelse viste Jesus seg først for Maria Magdalena og deretter til andre disipler. Noen var ikke overbevist om hans oppstandelse, og mente at hans tilkjennegivelse var av de med en ånds skikkelse.

Jesus forsikret dem: "Se mine hender og mine føtter, og se at det er mig selv! Kjenn på mig og se! En ånd har jo ikke kjøtt og ben, som I ser at jeg har". (Lukas 24:39).

Han spiste fisk og honning i deres nærvær, som ytterligere avkreftet deres tvil.

Påsken er en feiring, ikke bare av Kristi oppstandelse, men også av den universelle oppstandelse. På grunn av Jesu Kristi forsoning vil alle mennesker oppstå. Deres kropper og ånder vil bli gjenforent, for aldri mer å bli adskilt. Siste Dagers Hellige kjenner sannheten i Paulus 'uttalelse: «Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. … For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus» (1. Kor 15:20, 22, se også Alma 11:42-45).

Siste Dagers Hellige avholder gudstjeneste første påskedag, men følger ikke den religiøse overholdelsen av askeonsdag, fasten, eller uke før påske som på engelsk kalles for «Holy Week». Mormonkirkens gudstjenester i påsken omhandler tradisjonelt det nye testamentes og Mormons Boks beretninger om Kristi korsfestelse, hans oppstandelse, og omkringliggende hendelser. For disse tjenestene, er kirkebyggene ofte dekorert med hvite liljer og andre symboler på selve livet. Menighetskor fremfører ofte påskekantater og menighetene synger påskesalmer. Som en del gudstjenesten i påsken deles emblemene i nadverden ut til forsamlingene.

Noen Siste-Dagers Hellige familier inkluderer påskeharene og påskeeggene i deres familietradisjoner til glede for både barn og voksne. Slike tradisjoner har ingen religiøs betydning for Siste-Dagers Hellige ettersom fokuset i denne høytiden er av religiøs karakter. For Siste Dagers Hellige, er påsken en feiring av løftet om evig liv gjennom Kristus.

De deler overbevisningen til Job: «Jeg vet at min gjenløser lever. Som den siste skal han stå fram i støvet. Når huden er revet av meg og kjøttet er borte, skal jeg se Gud», (Job 19:25-26).

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.