Breaking News

Mormonene samles til verdensomspennende konferanse

Tiden har igjen kommet for medlemmer og venner av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige til å lytte til vår tids apostler og profeter. Den 183. årlige generalkonferanse i Kirken vil finne sted på lørdag og søndag 6. til 7. april 2013.

Sendt over Internett og Satellitt

Akkurat som kirken på nytestamentlig tid, blir Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ledet av profeter og apostler. Konferansen vil bli ledet av nåværende profet Thomas S. Monsen og medlemmene av De Tolvs Råd. Konferansen vil bli sendt fra Salt Lake City, Utah, USA. Alle europeere som er interessert i å delta på konferansen via Internett på lds.org eller satellittoverføring til lokale møtehus, oppfordres til å gjøre det. Generalkonferanser avholdes to ganger årlig, og gir de over 14 millioner medlemmene av Kirken anledning til å motta veiledning og høre åndelige budskap fra Kirkens ledere.

Konferansens opplevelse er den samme overalt

Selv om konferansen foregår tusenvis av kilometer unna europeiske medlemmer av Kirken, sier mange medlemmer at konferansen er både viktig og spesiell.

"Herrens ånd er den samme i alle deler av verden, selv om talerne er langt unna,” sier Massimo Draghi, et medlem av Kirkens forsamling i Rimini i Italia.

“Generalkonferansen er viktig fordi verden og samfunnet er i stadig endring, og vi trenger å kjenne Herrens vilje.” Daryl Watson, som har oppsyn med flere menigheter rundt Dundee i Skottland, sier at trofaste medlemmer i Europa har blitt vant til å delta på generalkonferansen via ulike teknologier. “(Medlemmene) opplever ikke lenger at talerne er ‘langt borte,’” sier Watson. “Kort sagt er budskapene som formidles, til enhver tilhenger av Kristus her og nå, uansett hvor i verden de måtte befinne seg.”

Chris Cooke leder en forsamling i London, og uttrykker et lignende synspunkt. "Det enkle faktum er at mennesker over hele verden alle sammen er Guds barn,” sier Cooke. “Hans evangelium er like aktuelt for den ene som den andre. Er vi ikke alle like?"

Et variert åndelig innhold

Kirkens ledere vil tale til konferansedeltagerne om ulike åndelige emner, alt fra familieliv til moral, tro og skriftstudium. Alle taler har et sentralt budskap som er å oppmuntre Kirkens medlemmer til å følge og komme nærmere Jesus Kristus.

“På generalkonferansen forteller (profeter og apostler) oss hva som er spesielt viktig akkurat nå,” sier Paul Baumann, et medlem av forsamlingen i Hanau i Tyskland. “Disse tingene er viktige for alle. Gud elsker oss alle, og han ønsker at hver eneste en av oss skal være lykkelig, så han gir oss muligheten til å lytte til en levende profets røst.”

Ricardo Santana, et medlem i Lisboa-området i Portugal, sier det er en spesiell opplevelse for alle troende å delta på generalkonferansen i sitt eget land. “Generalkonferansen er et spesielt møte fordi alle medlemmer av Kirken over hele verden kan samles og samtidig lytte til de levende profeters ord,” sier Santana. “Det er som om vi alle er samlet på samme sted og i stand til å føle den samme ånd.”

Musikk fremført av Mormontabernakelkoret

I tillegg til åndelige budskap, blir musikk som understreker temaer i evangeliet, fremført av det velkjente Tabernakelkoret. Kirkens medlemmer sier at musikken ofte er noe av det de liker aller best ved generalkonferansen, og at den styrker ånden på møtet.

“Salmene som synges av koret, er veldig inspirerende og er min favorittdel av konferansen,” sier Luis Melo, et medlem i Algarve-området i Portugal. “De hjelper meg å føle Ånden og forberede meg til å absorbere budskapene fra generalautoritetene.”

Verdensomspennende kringkasting

Konferansen vil bli kringkastet til over 7400 kirkebygg i 102 land og simultantolket til 94 språk. Etter konferansen vil opptak og transkripsjoner av talene være tilgjengelige for videre bruk og læring. Mange mormoner over hele verden bruker generalkonferansetaler hele året for personlig vekst, samt til bruk i familien og i kirkesammenhenger.

“Jeg liker virkelig å lytte til taler mens jeg går i skogen, takket være min mp3-spiller,” sier Draghi. “Jeg kan lytte og nyte (talene) når jeg vil. Det har nå blitt en seks måneder lang konferanse.”

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.