Nyhetsartikkel

Ny nettside fra kirken vil hjelpe kinesiske statsborgere og kirkeledere i hele verden

En ny nettside lanseres og er utviklet spesielt for de fra Folkerepublikken Kina som har sluttet seg til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige mens de bodde i andre nasjoner i verden. Kirkeledere sier at tusenvis av personer født i Kina har møtt Kirken og har sluttet seg til den mens de bodde i andre land, spesielt USA, Canada, Storbritannia og Australia. Menigheter som er kinesiskspråkelige er nå å finne i flere land.

Mange av disse kinesiske medlemmene forblir der de har jobbet eller studert, men mange vender også tilbake til Kina og vet ikke hvordan de finner Kirken i sitt land, og er usikre på hvordan de skal overholde kinesiske lover i forhold til religiøs praktisering.

Med lanseringen av den nye nettsiden på mormonsandchina.org, har Kirken for første gang stt fokus på en rekke spørsmål om sine medlemmer og operasjoner i Kina. Nettsiden erkjenner at historisk sett har det vært gitt få offentlige uttalelser om Kirken i Kina.

Det nye nettstedet inneholder de mest vanlige spørsmål fra etniske medlemmer av Folkerepublikken Kina som er utenfor Kina og av Kirkens ledere som jobber rundt om i verden med disse medlemmene. Nettsiden gir nødvendig grunnleggende informasjon for etniske medlemmer som vender tilbake til Kina, så som hvem de skal kontakte, delta på søndagsmøter samt å oppmundtre til å følge gjeldende kinesiske lover.

"Vår mer åpen kommunikasjon om Kirken i Kina følger våre utviklede tillitsforhold med kinesiske myndigheter og vår bekymring for borgere av den kinesiske folkereplublikken som slutter seg til Kirken verden over," sa eldste Dallin H. Oaks, som lenge har overvåket Kirken i Folkerepublikken Kina under ledelse av Det første presidentskap og De tolv apostler.

"Vi vil fortsette å lære våre medlemmer til å være gode borgere. Nøyaktig informasjon om Kirken vil tillate dem å bli bedre skikket til å bidra til samfunnet i Kina, "sa han.

Kirken håper at det å gjøre informasjonen offentlig vil motvirke mange ubekreftede rykter som sirkulerer om Kirken i Kina, blant annet om Kirken sender misjonærer til Folkerepublikken eller ikke.

Eldste Oaks sa Kirken har ingen proselyterende misjonærer i Folkerepublikken, og har heller ikke noen planer om å sende misjonærer eller å engasjere seg i misjonsaktiviteter i Kina. Videre er denne nye nettsiden på ingen måte knyttet til den siste kunngjøringen fra Kirken om å senke alderen for ungdom som kvalifiserer for å avtjene en fulltidsmisjon.

"Gjennom årene har Kirken bygget opp et sterkt tillitsforhold til Folkerepublikken Kina ved å alltid respektere de viktige lover og tradisjoner i landet," sa eldste Oaks. "For å observere kinesiske lover og forskrifter om religiøse aktiviteter, har Kirken blokkert tilgangen til nettstedet slik at det ikke kan ses i Kina."

Den nye nettsiden forklarer at Kirkens medlemmer ikke bør sende religiøst materiale til Kina eller ta med seg Skrifter eller annet av Kirkens materiale inn i Kina utover en kopi til eget bruk. Siste Dagers Hellige bør ikke diskutere religion eller kirken mens du reiser i Kina.

For å vise respekt for Kinesisk lov, avholdes gudstjenester for Siste Dagers Hellige som har utenlandske pass atskilt fra gudstjenester for etniske medlemmer fra Folkerepublikken Kina, hvis forsamlinger er ledet av sine egne lokale prestedømsbærere.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.