Breaking News

Det første presidentskap sender sine “varmeste ønsker” til nyvalgte pave Frans

Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige utstedte følgende uttalelse onsdag:

På vegne av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges ledelse og medlemmer, sender vi våre varmeste ønsker til Hans Hellighet pave Frans, og ber om at han må føle Herrens fred i sin tjeneste som pave i den katolske kirke.

Det har vært en ære og en glede for oss at våre to trosretninger har samarbeidet i spørsmål om tro, moral og tjeneste for de fattige og trengende. Vi verdsetter forholdet som har utviklet seg gjennom disse fellestiltakene, og er takknemlige for det gode som har blitt utrettet. Vi ser frem til sammen å strebe etter, som apostelen Paulus skrev, alt som er sant, alt som er ære verd, alt som er rettferdig, alt som er rent og vakkert og alt som folk taler vel om (se Filipperne 4:8).

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.