Pressemelding

Oversikt over viktige punkter fra bekjentgjørelsen om religionsfrihet

Hovedpunkter fra den offentlige erklæringen om religionsfrihet og likebehandling

  1. Kirken støtter lovgivning for økt beskyttelse med hensyn til bolig, arbeid og endel andre områder hvor homofile i dag ikke har beskyttelse, samtidig som den sørger for at religionsfriheten ikke svekkes.

  2. Kirken mener at “rettferdighet for alle”, å prøve å balansere rimelige beskyttelsestiltak for homofiles rettigheter med beskyttelse av viktige religiøse rettigheter, er den beste måten å overvinne den store spliden og det nåværende kulturelle skillet i landet vårt. 

  3. Kirken er bekymret for undergravingen av religionsfriheten. Når religiøse personer blir offentlig truet, utsatt for hevnaksjoner, tvunget til å fratre sin stilling eller må lide personlig tap fordi de har uttalt seg i det offentlige rom, støttet en sak økonomisk eller deltatt i et valg, er det demokratiet som blir taperen. Dette er like galt som forfølgelse eller gjengjeldelse mot homofile.

  1. Denne appellen om å prøve å finne en balanse mellom religiøses og homofiles rettigheter innebærer ingen endring i Kirkens lære. Den kommer av et ønske om å bringe folk sammen og oppmuntre til dialog med gjensidig respekt i det som har blitt en svært polarisert nasjonal debatt.

  2. Med denne fremgangsmåten kan ingen av sidene få alt de ønsker. Vi må alle lære å leve sammen med andre som ikke deler de samme trosoppfatningene eller verdinormene.  

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.