Emne

Mountain Meadows-massakren

11. september 1857 massakrerte 50-60 lokale militssoldater i Syd-Utah, hjulpet av allierte indianere, ca. 120 emigranter som var på vei til California i vogner. Denne tragiske hendelsen som bare 17 barn i alderen 6 år og yngre overlevde, fant sted i dalen Mountain Meadows, ca. 55 km sydvest for Cedar City.

Ettersom gjerningsmennene var medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, har Kirken gjort store anstrengelser for å lege sårene som massakren forårsaket. I 1999 møtte daværende president Gordon B. Hinckley etterkommere av ofrene for å innvie et monument på stedet. Siden da har Kirken samarbeidet med grupper av etterkommere om å vedlikeholde monumentet og omkringliggende eiendom, og har lovet å forbedre og bevare området i fremtiden.

I et forsøk på å avdekke detaljene i hendelsen, åpnet siste-dagers-hellige ledere Kirkens arkiver for forfatterne av boken som kom ut i 2007, Massacre at Mountain Meadows. I en tale ved 150-årsmarkeringen av massakren 11. september 2007, sa president Henry B. Eyring:

Selv om de er Kirkens ansatte, har forfatterne beholdt fullstendig redaksjonell kontroll og har trukket sine egne konklusjoner fra den store mengden historisk materiale de har samlet. De har fått full tilgang til alle aktuelle materialer som Kirken har. To av de betydelige konklusjonene de har kommet frem til, er (1) at meldingen fra Brigham Young om ikke å forstyrre innvandrerne, kom for sent, og (2) at ansvaret for massakren ligger hos lokale ledere av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i områdene nær Mountain Meadows som også hadde sivile og militære stillinger, samt hos medlemmer av Kirken som handlet under deres ledelse.

Selv om ingen hendelse i historien kan være 100 prosent kjent, har disse tre forfatternes arbeid gjort oss i stand til å vite mer enn vi noensinne har visst om denne avskyelige episoden. Sannheten, slik vi har lært å kjenne den, gjør oss dypt bedrøvet. Jesu Kristi evangelium, som vi slutter oss til, avskyr kaldblodige drap på menn, kvinner og barn. Det handler om fred og tilgivelse. Det som ble gjort her for lenge siden av medlemmer av vår kirke, representerer et forferdelig og utilgivelig avvik fra den kristne lære og adferd. Vi kan ikke forandre det som skjedde, men vi kan minnes og hedre dem som ble drept her.

Vi uttrykker dyp beklagelse for massakren som ble utført i denne dalen for 150 år siden i dag, og for de utilbørlige og ufattelige lidelser som ofrene opplevde den gangen, og som deres slektninger har opplevd frem til vår tid.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.