Emne

Mormons bok: Et annet testamente om Jesus Kristus

Siden 1830, da den første gang ble utgitt på engelsk, har Mormons bok blitt fullstendig oversatt til 82 språk, og hittil er boken trykt i over 150 millioner eksemplarer. Den har blitt beskrevet som “sluttstenen” i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges. Fra begynnelsen har Kirkens medlemmer akseptert den som hellig skrift.

Dette betyr ikke at Mormons bok erstatter Bibelen som hellig skrift for Kirkens medlemmer. Bibelen og Mormons bok brukes side om side i deres forkynnelse og personlige studium.

Siste-dagers-hellige regner også Mormons bok som en opptegnelse om store sivilisasjoner i oldtidens Amerika.

Ifølge opptegnelsen stammet en av disse sivilisasjonene fra en mann som het Lehi, som forlot Jerusalem sammen med sin familie rundt år 600 f.Kr. De reiste til havet, bygget en båt og fortsatte over havet til Amerika.

Etter gruppens ankomst til den nye verden, forårsaket økende disharmoni at familiegrupper ble splittet i klaner som etter hvert utviklet seg til to motstridende nasjoner. Konflikter som oppsto i løpet av de 1000 årene opptegnelsen omhandler, førte til slutt til en av disse nasjonenes undergang.

Innenfor rammen av denne historien finnes en rekke profetier og vitnesbyrd om Jesus Kristus som verdens Frelser, herunder et bemerkelsesverdig besøk av den oppstandne Jesus til folket i den nye verden.

Mormons bok forteller at i løpet av Kristi tjenestegjerning blant folket i oldtidens Amerika, etablerte han sin kirke, slik som i den gamle verden.

Ifølge opptegnelsen levde folket i enhet og velstand i nesten 200 år etter Kristi besøk.

Etter hvert som tiden gikk, begynte mange å gi avkall på Kristi læresetninger. Ondskap seiret blant dem, og en utryddelseskrig resulterte i at en hel nasjon ble ødelagt.

Mormons bok forteller hvordan disse hendelsene omhyggelig ble nedtegnet på metallplater. Ansvaret for å bevare og føre denne opptegnelsen, som ble påbegynt av de første menneskene som forlot Jerusalem, ble videreført fra generasjon til generasjon.

En av de siste som førte opptegnelsene, var en profet i oldtidens Amerika ved navn Mormon. Han forkortet opptegnelser fra flere århundrer til en mer kortfattet beretning på gullplater.

Denne forkortede opptegnelsen ble overlevert fra Mormon til hans sønn Moroni , den siste kjente gjenlevende av sin nasjon. Mot slutten av sitt liv gravde han ned platene i en åsside som ligger i det som århundrer senere ble delstaten New York.

Siste-dagers-hellige tror at det var til denne åssiden, i dag kalt høyden Cumorah, nær Palmyra, New York, at Moroni i 1823 vendte tilbake som en engel for å lede tenåringsgutten Joseph Smith til de skjulte platene. Joseph Smith grunnla senere Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

Kirkens tidligste historie forteller at Moroni til slutt ga Joseph Smith gullplatene til midlertidig forvaring, som så lot tre menn få se dem, og ytterligere åtte menn få holde dem. Disse vitnenes skriftlige vitnesbyrd kommer etter innledningen i Mormons bok.

Joseph oversatte platene i løpet av ca tre måneder, deretter leverte han dem tilbake til engelen Moroni. Mormons bok ble første gang utgitt på engelsk i New York i 1830.

I 1851 ble Mormons bok oversatt til dansk, den første oversettelsen til et annet språk enn engelsk. I 2000 nådde kirken en milepæl, da det totale antall oversettelser av Mormons bok kom over 100, inkludert engelsk. Boken er utgitt i sin helhet på 81 ikke-engelske språk, med utvalg av boken utgitt på ytterligere 25 språk. 

For å bidra til å avklare og understreke formålet med Mormons bok, ble en undertittel lagt til i 1982. Den fulle tittelen er: Mormons bok: Et annet testamente om Jesus Kristus.

I tillegg til å oversette Mormons bok, nedtegnet Joseph Smith andre åpenbaringer han mottok fra Gud. Mange av disse åpenbaringene finnes i to andre bøker med nyere tids hellig skrift kalt Lære og pakter og Den kostelige perle.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.