Emne

Misjon

En periode med frivillig tjeneste, vanligvis alt fra seks til 24 måneder, hvor Kirkens medlemmer på deltid eller heltid vier seg til misjonering, humanitærhjelp eller annen tjeneste.

Se også Misjonærprogrammet

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.