Emne

Mesling-vaksinasjonskampanje

http://www.lds.org/library/page/display/0,7098,6210-1-3218-1,00.html

  • I 2003 bidro Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige med tre millioner dollar til støtte for et globalt initiativ som skulle gi meslingvaksiner til barn i 40 land. Kirken samarbeidet med det amerikanske Røde Kors, FN, Det amerikanske senter for sykdomskontroll og -forebyggelse, UNICEF, Verdens helseorganisasjon og det internasjonale Røde Kors og Røde halvmåne.
  • I 2004 deltok kirken i en mesling-vaksinasjonskampanje i Madagaskar. Enkelte medlemmer av Kirken ga av sin tid ved å utføre spesielle misjoner for å delta i meslingkampanjen.
  • I 2006 deltok kirken i mesling-vaksinasjonskampanjer i Angola, Ghana, Kenya, Namibia, Nigeria, Sierra Leone, Swaziland, Uganda og Zimbabwe.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.