Emne

Menighet

Forsamlingene i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er organisert geografisk, og medlemmer deltar på gudstjenester i nærheten av sitt hjem. Hvert medlem tilhører en menighet eller gren. En legleder for en menighet har tittelen biskop. Han er et medlem av forsamlingen som har blitt bedt om å virke i denne stillingen på frivillig basis.

Hver menighet har klasser og aktiviteter for ulike aldre, inkludert barn, ungdom og voksne. Den betydelige tid og innsats som kreves for å administrere en menighet og ivareta medlemmenes behov, står medlemmene selv for. De fleste medlemmer blir bedt av lokale ledere om å bidra i bestemte funksjoner. Det kan være lokale administrative, undervisnings- eller tjenesteorienterte stillinger. Disse ansvarsoppgavene endres fra tid til annen i henhold til forsamlingens behov.

Medlemmer av en menighet deltar på gudstjenester sammen på søndager, og gjennomfører aktiviteter i løpet av uken. En menighet er et fellesskap hvor mormonene kan utvikle vennskap og støtte andre medlemmer av Kirken i deres anstrengelser for å tilbe og følge Jesus Kristus. Alle er velkommen til å besøke møtene i en menighet på søndager.

Flere menigheter utgjør en stav, som ligner på et bispedømme. Lederen av en stav kalles stavspresident. I områder hvor det er færre medlemmer av Kirken, er siste-dagers-hellige organisert i distrikterog grener istedenfor staver og menigheter. Leglederen for en gren kalles grenspresident.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.