Emne

Medlemmers medvirkning

Aktive medlemmer i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har ofte en meget høy grad av personlig deltagelse i Kirkens saker, herunder dens lokale administrasjon. Fraværet av betalte, faglærte prester betyr at ledelsen i stor grad er desentralisert over hele verden, og de fleste medlemmer bidrar gjennom frivillig innsats som undervisning eller annen tjeneste av ulike slag.

Den lokale forsamlingslederen kalles biskop og har vanligvis denne stillingen i ca fem år. Etter fullført tjeneste kan han bli tildelt et mer overordnet ansvar i et bredere geografisk område eller, like sannsynlig, gå tilbake til mindre krevende tjeneste i sin egen forsamling.

I et intervju med TV-programleder Larry King i desember 2004 svarte president Gordon B. Hinckley på spørsmålet: “Det er vanskelig å være medlem, ikke sant?” President Hinckley sa: “Nei, det er fantastisk. Det er krevende, store forventninger, det må jeg si, men det er fantastisk.” 

Når det gjelder nye medlemmer som kommer inn i Kirken, sa president Hinckley: “De blir satt i arbeid. De blir gitt ansvar. Vi lar dem føle seg som en del av denne store fremmarsjen av dette Guds verk. ... De oppdager snart at det forventes mye av dem som siste-dagers-hellige. De motsetter seg ikke dette. De holder mål og liker det. De venter at deres religion skal være krevende, at den krever at deres liv forandres. De fyller kravene. De bærer vitnesbyrd om det store gode de har mottatt. De er begeistret og trofaste.”

I tillegg til sin faste tjenestegjerning i forsamlingen, kan medlemmer gi av sin tid til å støtte Kirkens velferds- og humanitærsystemer. Det kan innebære å bidra med noen timer fra tid til annen på en lokal hermetikkfabrikk hvor det produseres mat til de trengende.

Medlemmene bidrar også økonomisk på et nivå som er overraskende for mange utenfor trossamfunnet. Et typisk aktivt medlem gir en tiendedel av sin årlige inntekt til Kirken i tillegg til månedlige bidrag til de trengende.

Aktive medlemmer av Kirken deltar som regel på kirkens møter i tre timer på en søndag, inndelt i tre ulike møter. Den viktigste gudstjeneste er litt over en time lang og er kjent som nadverdsmøtet. Menn og kvinner holder taler etter oppdrag de har fått på forhånd, og forsamlingen deltar i salmer, bønner og tar “nadverden” – brødet og vannet, som er symboler på Jesu Kristi forsoning for menneskenes synder. Resten av tiden er delt mellom Søndagsskolen og klasser for menn, kvinner, ungdom og barn. Alle søndagsmøter er åpne for alle, enten de er medlem av Kirken eller ikke.

Ungdom deltar i Seminar – en klasse som avholdes fem dager i uken, og som fokuserer på å studere Skriftene. Avhengig av hvor ungdommene bor, kan de møtes i løpet av skoledagen, før skolen eller etter skolen.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.