Pressemelding

Ledere i Kirken deltar på G20 Interfaith Forum i Italia

Eldste Ronald A. Rasband drøfter religionsfrihet. Søster Eubank tar opp hvordan sult påvirker fattigdom blant barn

Arrangørene av G20 Interfaith Forum (holdt i Italia 12.–14. september) innbød lederne i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige til å drøfte religionsfrihet og dens påvirkning på minoritetsreligioner.

Interfaith forum 01
Interfaith forum 01
Eldste Jack N. Gerard (midten), søster Sharon Eubank (til venstre) og eldste Ronald A. Rasband (til høyre), går til et møte under G20 Interfaith Forum.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Og det var dette eldste Ronald A. Rasband i De tolv apostlers quorum gjorde. I sin tale 13. september, foran religiøse ledere fra hele verden på forumets møte om religionsfrihet og minoritets-trossamfunn, talte apostelen om Kirkens begynnelse – som en gang selv var en minoritet. Siden dens beskjedne begynnelsen på 1800-tallet i New York og dens turbulente tid i Ohio, Missouri og Illinois, er Kirken nå et verdensomspennende trossamfunn med nesten 17 millioner medlemmer.

“Når religion gis frihet til å blomstre, utfører troende overalt enkle og noen ganger heroiske tjenestegjerninger,” sa eldste Rasband. “Vi står skulder ved skulder i tjeneste sammen med mange av dere.”

Apostelen skisserte den tjeneste Kirken har utført sammen med andre under covid-19-pandemien. Han fortalte at I 2021 alene, innbefatter dette bidrag til COVAX for å sørge for nesten 1,5 milliarder covid-19-vaksiner, 26 millioner måltider gitt til de sultne og 294 tjenesteprosjekter for flyktninger i 50 land.

“Jeg håper at universell godhet som følge av trostradisjoner vil bli hedret og beundret,” sa eldste Rasband til forumet. “Mennesker over hele verden blir velsignet når vi løfter og oppmuntrer andre gjennom livreddende hjelp. Måtte vi være takknemlige for muligheten til å utgjøre en forskjell. På disse måtene oppfyller og utvider vi sannheten at ‘Gud elsker alle sine barn i alle verdens nasjoner’ – selv de minste av minoritetene blant oss.”

Senere på dagen, etter sin tale, møtte eldste Rasband Hans Hellighets Økumeniske Patriark Bartholomew i den gresk-ortodokse kirken. Dette er første gang en apostel fra Jesu Kristi Kirke har møtt den gresk-ortodokse lederen.

Interfaith forum 02
Interfaith forum 02
Eldste Ronald A. Rasband (til venstre), møter Hans Hellige Økumeniske Patriark Bartholomew i den gresk-ortodokse kirken på G20 Interfaith Forum2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

“Det var et fantastisk møte,” sa eldste Rasband. “Han uttrykte et ønske om å ha en god relasjon mellom våre to trossamfunn, og han håper det vil bli mange flere muligheter til utveksling og engasjement i fremtiden.”

Eldste Rasband og de som var sammen med ham (eldste Jack N. Gerard i De sytti og søster Sharon Eubank, førsterådgiver i Hjelpeforeningens generalpresidentskap) hadde møter med mange andre trossamfunn og samfunnsledere fra andre land under det tre dager lange forumet. Les mer om noen av disse møtene nedenfor.

Religionsfrihet og betydningen av relasjoner

I sin tale på forumet delte eldste Rasband to læresetninger fra Joseph Smith som understreker religionsfrihetens sentrale rolle i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

Den første, nedfelt i Kirkens trosartikler, lyder: “Vi fordrer rett til å dyrke Den Allmektige Gud i overensstemmelse med vår egen samvittighet, og innrømmer alle mennesker den samme rett. La dem tilbe hva som helst, hvor som helst og på hvilken som helst måte de ønsker.”

Den andre er en kommentar profeten kom med i 1843:

“Hvis jeg har vist at jeg har vært villig til å dø for en [siste dagers hellig], da er jeg frimodig nok til å si for himmelen at jeg er like rede til å dø for å forsvare de rettigheter en presbyterianer, en baptist eller et godt menneske fra et hvilket som helst trossamfunn har. For det samme prinsipp som tramper på de siste dagers helliges rettigheter, tramper også på katolikkenes og på rettighetene til andre trossamfunn som måtte være upopulære og for svake til å forsvare seg. Det er kjærlighet til friheten som inspirerer min sjel – borgerlig og religiøs frihet for hele menneskeheten.”

“Religionsfrihet tas svært alvorlig, selv i de høyeste råd i Herrens kirke,” sa eldste Rasband i et intervju med Newsroom. “Vi kan nå være mer enn én stemme, katolikkene kan være mer enn én stemme, og de gresk-ortodokse kan være mer enn én stemme. Istedenfor å være solister i forskjellige deler av verden, kan vi være et kor, og vi kan legge til side forskjellene i våre læresetninger. Vi har naturligvis forskjeller. Men det er visse ting vi er helt enige om, og det er det vi skal fokusere på sammen med andre.”

Møtet der eldste Rasband talte, berørte andre emner som påvirker minoritets-trossamfunn, herunder behovet for å beskytte mot hatefulle ytringer og intoleranse.

Eldste Gerard fortalte Kirkens medier at det å utvikle relasjoner med dem som er annerledes, er avgjørende for å skape et fruktbart jordsmonn bestående av gjensidig respekt.

“Relasjoner fører til sann forståelse,” sa eldste Gerard. “Vi må heve oss over den polarisering vi ser i verden i dag. Vi må lede an og minne våre egne medlemmer på å vise ved sitt eksempel over hele verden at i våre trostradisjoner var Frelseren selv en stor helbreder. Han førte oss sammen og oppfordret oss til ikke å dømme hverandre, men til å styre vårt temperament, til å bli målt på den måten vi måler andre på. Vi kan komme sammen og heve oss over noe av det som er tillatt i moderne teknologi, og komme oss til et bedre sted, etter virkelig å ha helbredet hele menneskehetens hjerte og sjel, uavhengig av deres trostradisjoner eller fravær av slike.”

Eldste Rasband sa at han er optimistisk med hensyn til menneskehetens fremtid fordi “helbredelse kan finne sted hvis folk vil ydmyke seg og nærme seg Gud. Gud Faderen er vår alles Far, og Jesus Kristus, hans Sønn er den vi vet at han er.”

G20 Interfaith Forum, som i år inneholdt kommentarer fra Pave Francis og andre fra hele verden, er en årlig begivenhet som finner sted i forkant av det større G20 Summit. I år vil G20 Summit bli holdt i Roma 30.–31. oktober. G20-nasjonene utgjør verdens 20 største økonomier.

Hvordan Latter-day Saint Charities [Kirkens veldedighetstjeneste] forholder seg til sult og feilernæring

Søster Eubank, som også er president for Latter-day Saint Charities, talte tirsdag 14. september om den virkning sult og feilernæring har på fattigdom blant barn.

Verdens sult har økt siden 2014, sa hun, og covid-19 forverret problemet. I 2019 led 135 millioner mennesker av akutt sult. I dag, sa hun, har antallet steget til 272 millioner – med ytterligere 9,3 millioner barn som sannsynligvis vil oppleve krympende muskelmasse innen 2022.

Latter-day Saint Charities og mange andre organisasjoner kan distribuere mat til de trengende. Enda viktigere, sa søster Eubank, er det å bruke ressurser på matutvikling.

Interfaith forum 03
Interfaith forum 03
Eldste Ronald A. Rasband (i midten), søster Sharon Eubank (til venstre) og eldste Jack N. Gerard (til høyre) sammen med Audrey Kitagawa, president og grunnlegger av International Academy for Multicultural Cooperation på G20 Interfaith Forum2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

“Det er mye mer komplisert å endre kultur rundt mat, kosthold, ernæring og landbruk,” sa hun. “Forandring kan, til syvende og sist, bare oppnås ved personlige tillitsforhold. … Gamle tilnærminger fungerer ikke alltid. I likhet med ekstremvær blir kriser større, lengre og kan bare håndteres gjennom samarbeid.”

Hun nevnte Kirkens innskudd av midler til Verdens matvareprogram (WFP) for å distribuere viktige forsyninger under pandemien.

“[WFP har] tre globale sentre, fem regionale sentre. Og 45 000 tonn medisinsk utstyr og mat ble distribuert gjennom disse sentrene bare i løpet av de siste månedene,” sa søster Eubank. “Dette er avgjørende fordi forsyningskjeder over hele verden har blitt rammet på grunn av pandemien i en hastighet vi aldri før har sett. Dette nettverket er åpent til bruk for mange humanitære organisasjoner. Det øker effektiviteten, reduserer duplisering, fremskynder responstiden og fokuserer på å kjøpe lokalt, noe som bygger opp lokalsamfunn.”

Søster Eubank sa at Latter-day Saint Charities også har samarbeidet med International Development Enterprises (iDE) for å hjelpe kvinner å bli landbruksledere. Kvinner blir satt i kontakt med kvinnelige bønder med rimelige frøleverandører og stabile markeder, slik at de kan forbedre hagene sine og øke sin inntekt. Da pandemien rammet, fikk kvinner opplæring av ledere fra Zambias helsedepartement om hvordan de kunne spre bevissthet blant sine landbruksklienter om covid-19 og hvordan de kunne forhindre spredning.

I tillegg har Latter-day Saint Charities begynt å støtte utøvende samfunnsråd i noen av områdene hvor feilernæring er mest utbredt. For eksempel lykkes disse rådene i Frankrike og på Filippinene ved å dele enkle, lokalt utviklet helse- og ernæringsleksjoner med foreldre, sa søster Eubank. De hjelper også familier å plante hager eller ale opp små dyr for å supplere ernæring.

“Familier blir mer robuste med kunnskap,” sa søster Eubank. “Dette er for det meste rimelige, lavteknologiske inngrep som gir stor nytte.”

Å bli venner med ledere for verdensomspennende trossamfunn

I tillegg til møtet med Hans Hellighets Økumeniske Patriark Bartholomew, møtte eldste Rasband, eldste Gerard og søster Eubank mange trosledere fra andre land under forumet.

På lørdag møtte de Haji Allahshukur Hummat Pashazade, sjeik ul-Islam og den store mufti i Kaukasus.

“Det var en enorm mulighet til å møtes og, etter deres anmodning, få nye venner,” sa eldste Rasband. “Vi har medlemmer av Kirken som bor i deres land. Deres aller første kommentar i dag [på G20-forumet] var en innbydelse til Kirkens ledere om å komme til deres hovedstad og snakke med deres president og dere religiøse ledere.”

Innbydelser til besøk gikk begge veier, tilføyde eldste Rasband. Han bemerket at noen ledere i Aserbajdsjan allerede har besøkt Salt Lake City og dratt derfra med positive inntrykk.

På søndag kom Kirkens ledere i kontakt med Nasr-Eddin Mofarih, Sudans minister for religiøse anliggender.

Mofarih er ikke fremmed for Kirken. I mai 2021 besøkte han Kirkens president Russell M. Nelson på Temple Square. Og i mars 2020, fikk han besøk i Sudan av eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quorum.

Mofarih sa at Latter-day Saint Charities og Sudans myndigheter samarbeider på flere humanitærprosjekter. Disse omfatter nyre-dialysesentre, rullestolinitiativer, nyfødtomsorg og selvhjulpenhetsprosjekter som hjelper studenter å få utdannelse gjennom Brigham Young University.

“Det er mange store likheter mellom Islam og Jesu Kristi Kirke med hensyn til deres dype tro på Gud og betydningen av familien i kirken,” sa Mofarih. “De distanserer seg fra umoralske handlinger, og de oppfordrer folk til å være ærlige og humane. Og det er det Islam oppfordrer oss til å gjøre. Dette er de store verdiene som sendebudene og profetene har kommet med. Målene er de samme.”

Kirkens ledere hadde også produktive samtaler med den katolske biskopen i Bagdad, biskop Robert Jarjis, Tiguhan Tagay Tadele, generalsekretær for Etiopias interreligiøse råd og hans visesekretær Messaud Adem.

På møtet med den etiopiske delegasjonen ble temaer om hvordan Kirken kan fortsette å gi nødhjelp til Etiopia, drøftet. Kirken har en spesiell forbindelse til landet: 27. januar 1985 fastet siste dagers hellige rundt om i verden og samlet midler for å hjelpe sultofrene i Etiopia. Dette markerte begynnelsen på det som nå er kjent som Latter-day Saint Charities.

“Dette er sanne venner,” sa eldste Gerard om den etiopiske delegasjonen. “De kjente oss ganske godt, og det samme gjorde de andre. De snakker svært godt om Kirken … De innbyr oss til å komme til deres land for å fortsette å arbeide ikke bare med humanitærinnsats, slik vi har gjort der, men å fortsette å bygge opp et ekte tillitsforhold og gjensidig forståelse.”

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.