Pressemelding

Kirken utvider lederskapsroller for den oppvoksende generasjon i Europa

Mer enn femti unge voksne er kalt som veiledere for den oppvoksende generasjon i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige for området Europa, med åtte kalt som områdeveiledere.

rising generation advisors 01Download Photo

Under områdepresidentskapets ledelse, vil veiledere for den oppvoksende generasjon rådføre seg med lokale ledere i Kirken, og bidra i lederskapsråd med ungdommers, unge voksnes og misjonærers perspektiv. De vil, sammen med andre unge voksne, gå sammen med heltidsmisjonærer og være mentorer for ungdom på paktens sti.

“Vår oppvoksende generasjon bringer et friskt perspektiv og kraft til vårt liv. Deres talenter, ideer, synspunkter og energi beriker Kirken og løfter og inspirerer også enkeltpersoner, lokalsamfunn og samfunn over hele Europa”, sa eldste Erich W. Kopischke, førsterådgiver i presidentskapet for området Europa.

Disse nye rollene samsvarer med president Nelsons innbydelse til den oppvoksende generasjon, om å spille en viktig rolle i Israels innsamling og å fremskynde arbeidet med å frelse sjeler, få kontakt med, støtte og veilede unge mennesker over hele området Europa.

“Privilegiet med å bli kalt til å tjene den oppvoksende generasjon og utveksle ideer, for å hjelpe denne generasjon å nå sitt fulle potensial i en levende kirke, er unik,” sa Daniel Pail, en veileder for den oppvoksende generasjon i Wien i Østerrike.

Kirkens administrasjon er tilrettelagt gjennom lokale forsamlinger som kalles menigheter og grener, regionale forsamlinger som kalles staver og distrikter, og større geografiske områder og verdensomspennende ledende organer ved Kirkens hovedkvarter i Salt Lake City, Utah i USA. Rollen som veileder for den oppvoksende generasjon, utvider lederskapsroller for unge voksne i området og bygger på praksisen med samarbeid i enhet på tvers av aldersgrupper, i råd og komiteer på hvert nivå i Kirken.

For å lære mer om visjonen for den oppvoksende generasjon, se president Nelsons andakt for unge voksne: Bli sanne tusenårsungdommer og andakt for ungdom: Sions ungdom, kom nå alle.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.