Pressemelding

53 veiledere for den oppvoksende generasjon samles til rådføring

Unge voksne fra hele Europa samles i Sveits en helg for å rådføre seg med hverandre

I slutten av august 2021, samlet flere unge voksne fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige fra hele Europa seg til en konferanse i Zollikofen i Sveits. De fikk besøk av ledere i Kirken, herunder eldste Erich W. Kopischke fra områdepresidentskapet for Europa så vel som områdesyttier og områdeveiledere for organisasjoner. De deltok også under et direktesendt ansikt-til-ansikt-møte med eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quorum.

Rising Gen Switzerland01
Rising Gen Switzerland01
Nylig kalte veiledere for den oppvoksende generasjon samles i august, i Zollikofen i Sveits2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Gruppen besto av nykalte veiledere for den oppvoksende generasjon, som støtter den oppvoksende generasjon og lokale ledere i Kirken i Europa. Hovedsenteret for arrangementet var ved Sveits tempel, der gruppen også tilba sammen på lørdag. Videre besto programmet av tjenesteaktiviteter ved lokale pleiehjem og andre sosiale aktiviteter. I flere rådsmøter, drøftet over 60 personer hvordan man bedre kan etterleve og anvende følgende av Kirkens viktige prinsipper:

Etterleve Jesu Kristi evangelium

Vise omsorg for de trengende

Innby alle til å motta evangeliet

Knytte familier sammen for evig

“Dette markerer virkelig et historisk øyeblikk i området Europa,” sa eldste Kopischke. “Å ha unge mennesker fra hele Europa samlet for å rådføre seg med hverandre, tjene og oppløfte hverandre og sitt lokalsamfunn står sentralt i Jesu Kristi evangelium,” fortsatte han.

I et direktesendt ansikt-til-ansikt-møte fra Salt Lake City, ga eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quorum tilhørerne opplæring og svar på deres spørsmål.

Rising Gen Switzerland02
Rising Gen Switzerland02
Veiledere for den oppvoksende generasjon i en direktesendt drøfting med eldste David A. Bednar2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

“Kombinasjonen av undervisning fra en apostel, områdeautoriteter og å rådføre seg med jevnaldrende, fikk meg til å føle meg så nær mine himmelske Foreldre og arbeidet de ønsker at jeg skal gjøre,” sa Leanda Akuoko fra Storbritannia.

“Denne helgen var for meg et vitne på hvor klar og villig vår generasjon er til å møte vår tids utfordringer, at vi er en del av en levende kirke og at alt vi gjør der, må være sentrert omkring det å hjelpe mennesker, én etter én, å komme nærmere Kristus,” sa Daniel Adriano fra Lisboa i Portugal. Han fortsetter: “Jeg gleder meg til å vende tilbake til Portugal og fortelle alt jeg har følt og lært.”

Irene Kabongo fra Paris i Frankrike sa: “Jeg har alltid følt meg som en europeer gjennom min identitet, men for første gang følte jeg meg også som en del av Jesu Kristi Kirke i området Europa.” Hun sier videre: “Jeg følte meg styrket fordi det var ingen fysiske og åndelige grenser mellom oss.”

Ben Warner fra Storbritannia sa: “Når vi samlet oss i både hellige og sosiale sammenhenger, følte jeg meg så inspirert og knyttet til de andre. Hele opplevelsen bekreftet min tro på at denne kirken er et sted der vi kan trives, bidra og føle tilhørighet.”

Under områdepresidentskapets ledelse, har veiledere for den oppvoksende generasjon rollen å være mentorer for den oppvoksende generasjon og delta på lederskapsråd, lokalt og på områdenivå i Kirken i Europa.

Rising Gen Switzerland03
Rising Gen Switzerland03
Eldste Erich W. Kopischke gir råd til veiledere for den oppvoksende generasjon2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Mer om den oppvoksende generasjons innsats i området Europa:

Kirken utvider lederskapsroller for den oppvoksende generasjon i Europa

Sendinger for den oppvoksende generasjon 2020

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.