Pressemelding

Knytt generasjoner sammen: Verktøy og ressurser

Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og andre i lokalsamfunn over hele verden finner sine forfedre ved hjelp av en stadig økende overflod av ressurser fra Kirkens FamilySearch, den største ideelle slektsforskningsorganisasjonen i verden.

Slektsforskning

Gjennom dens nettverk av 4715 slektshistoriske sentre i 132 land kan de som sporer sitt familietre, få kostnadsfri tilgang til milliarder av navn som er samlet over flere tiår fra fødsels-, vigsels- og dødsattester, folketellinger, testamenter og andre opptegnelser.

FamilySearch søker kontinuerlig teknologiske fremskritt for å gjøre det lettere å bevare og gjøre opptegnelser tilgjengelig for offentligheten på nettet. For eksempel har mer enn 250 kamerateam ledet av FamilySearch i 45 land instruksjoner om å produsere mer enn 100 millioner nye digitale bilder for gratis bruk på Internett hvert år. FamilySearch planlegger å øke antall kamerateam til 500 i 2014.

FamilySearch.org’s database gir allerede tilgang til over tre milliarder slektsopptegnelser fra 110 land.

Historier, bilder og annen informasjon: Bevaring og samarbeid

I 2013 lanserte organisasjonen funksjonene Family Tree og Memories for å hjelpe folk overalt å samarbeide om sine familietrær på nettet og personlig bevare og dele flere familieminner ved hjelp av bilder og historier om sine forfedre.

Den nye Memories-funksjonen gjør det enkelt for brukerne å laste opp og behandle familiebilder på nettet og å fortelle sine favoritthistorier om sine forfedre. Med bilder kan ansikter identifiseres og knyttes til de respektive forfedrenes profiler i en brukers familietre, slik at de vil være tilgjengelige for fremtidige generasjoner. Bilder og historier kan også sømløst deles via Facebook, Twitter, Google+, Pinterest og e-post.

Hver bruker av Family Tree kan laste opp så mange som 5000 bilder (med maksimalt 5 megabyte pr. bilde), og hver historie kan være opptil 100 sider lang. Family Tree gjør det også mulig for enkeltpersoner å samarbeide på Internett om å bygge og behandle sin felles slektshistorie.

På Kirkens slektshistoriske sentre i Nord-Amerika gjør en nylansert fotoskanningstjeneste det mulig for deltagerne å logge seg på sin kostnadsfrie FamilySearch-konto og digitalt laste opp familiebilder og historiske dokumenter til en tilkoblet mappe. De kan deretter i ro og mak koble bilder og dokumenter til forfedre i sitt slektstre i FamilySearch. Brukere kan også lagre kopier av skannede dokumenter og bilder på personlige minnepinner.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.