Pressemelding

Generasjoner knyttet sammen ved hjelp av personlige historier og livshistorier

“I oss alle,” skrev Alex Haley, forfatter av den populære romanen Røtter (basert på hans egen slektshistorie), “finnes en hunger, dypt inne i margen, etter å kjenne vår arv – å vite hvem vi er og hvor vi kommer fra.”

Denne “hungeren” vokser over hele verden. Folk oppdager at for bedre å forstå hvem de er, må de kjenne historiene om familiemedlemmer som gikk foran dem. Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er blant dem som har et ønske om å forenes på en personlig måte på tvers av generasjoner ved å forske frem sin slektshistorie, samle skriftlige personlige historier, bevare muntlige historier og spille inn intervjuer om eldre familiemedlemmers livserfaringer til fordel for etterslekten.

Mormonene tror at familien er forordnet av Gud. De tror også at familien er den grunnleggende enhet i samfunnet og står sentralt i Guds evige plan for sine barn. Denne troen driver eldre medlemmer av Kirken til å dele de viktige, livsforvandlende øyeblikkene av sitt liv med barn og barnebarn som, etter å ha hørt og bevart disse erfaringene, utvikler en sterkere forståelse av familiens betydning og en følelse av tilhørighet. Med kunnskap om sine forfedres beretninger om styrke som overvant motgang, blir barn og barnebarn bedre rustet til å overvinne vanskelige utfordringer i sitt eget liv.

“Når vi tenker på hva de før oss har gått gjennom for at vi kan være her, når vi føler deres tro og mot og kjærlighet til oss og vår kjærlighet for dem, skjønner vi hva som virkelig er viktig,” sa en tidligere leder i Kirken, eldste John H. Groberg, til en verdensomspennende konferanse for siste-dagers-hellige i 1980. “Vi innser at såkalte problemer bare er det vi ser når vi mister vårt evige mål av syne.”

Siste-dagers-hellige fokuserer på sin slektshistorie av en annen grunn – deres tro på at familier kan være sammen etter dette livet. De forsker frem navn og annen informasjon så hellige seremonier og ritualer kan utføres på vegne av deres forfedre i Kirkens templer, og utøver dermed tro på at de vil bli forenet med sine kjære som en evig familie.

Kirkens ungdom over hele verden blir stadig mer involvert i å nedtegne sine personlige og sine familiemedlemmers historier.

“Det er ingen tilfeldighet at FamilySearch og andre verktøy har kommet frem i en tid da unge mennesker er så kjent med et bredt spekter av informasjons- og kommunikasjonsteknologi,” sa eldste David A. Bednar, et medlem av De tolv apostlers quorum, et av Kirkens høyeste ledende organer.

Eksempler på slike verktøy er funksjonene Family Tree og Memories som nylig ble lansert av FamilySearch. Den nye Memories-funksjonen gjør det enkelt for brukerne å laste opp og behandle familiebilder på nettet og å fortelle sine favoritthistorier om sine forfedre. Med bilder kan ansikter identifiseres og knyttes til de respektive forfedrenes profiler i en brukers familietre, slik at de vil være tilgjengelige for fremtidige generasjoner. Bilder og historier kan også sømløst deles via Facebook, Twitter, Google+, Pinterest og e-post.

Cathrine Apelseth Aanensen

Cathrine Apelseth-Aanensen

Er en slektsforsker og Mormon som benytter seg av både Family Search som verktøy og sosiale medier for å formidle sin slektsforskerinteresse og glede ved slektsforskning. Hun skriver en egen slektsforskerblogg med slektsbilder for å formidle familiehistorie og slektsforskning. Hun bruker også Pinterest for slektsforskningsideer, og Twitter og FaceBook for å nå ut til flere med sin slektsforskerglede og slektsforskerhjelp. Cathrine sier selv at som Mormoner er slektsforskning en del av livet og religionen; «Noe som gir glede og dypere mening med det jeg gjør». Hennes motto for slektsforskning finnes i en av Kirkens skrifter: «Og han skal plante i barnas hjerter de løfter som ble gitt til fedrene, og barnas hjerter skal vendes til deres fedre.» (Lære&Pakter 2:2)

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.