Emne

Kirkens universiteter og høyskoler

Brigham Young University, Brigham Young University - Hawaii, Brigham Young University -Idaho og LDS Business College har til hensikt å gi en utmerket sekulær utdannelse forsterket av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges idealer og religiøse prinsipper. 

Alle studenter ved disse skolene, inkludert de av andre trosretninger, undertegner en æreskodeks hvor de samtykker i å opprettholde de høyeste normer for ære, integritet, moral og hensynet til andre i sin personlige adferd. Disse normene omfatter rent språk, regelmessig deltagelse i gudstjenester og avholdenhet fra seksuell omgang utenfor ekteskapet, samt avholdenhet fra alkohol eller tobakk.


Brigham Young University

Nettsted: www.byu.edu
Beliggenhet: Provo, Utah
Grunnlagt: 1875
Antall registrerte studenter i 2005: ca 27 000
Nåværende president: Cecil O. Samuelson


Brigham Young University - Hawaii

I forhold til antall studenter er dette landets mest internasjonalt mangfoldige universitet, med mer enn 74 land representert.
Nettsted: www.byuh.edu
Beliggenhet: Laie, Hawaii
Grunnlagt: 1955
Antall registrerte studenter i 2005: ca 2400
Nåværende president: Eric B. Shumway


Brigham Young University - Idaho

BYU - Idaho, tidligere kjent som Ricks College, ble et fireårig universitet i 2000.
Nettsted: www.byui.edu
Beliggenhet: Rexburg, Idaho
Grunnlagt: 1888
Antall registrerte studenter i 2005: ca 12 000
Nåværende president: Kim B. Clark, tidligere dekanus ved Harvard Business School


LDS Business College

Tilbyr ett- og to-årige yrkesrettede studier
Nettsted: www.ldsbc.edu
Beliggenhet: Salt Lake City, Utah
Grunnlagt: 1886
Antall registrerte studenter i 2005: 1300
Nåværende president: Stephen K. Woodhouse

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.