Emne

Kirkens vekst

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ble formelt organisert i en liten tømmerhytte i delstaten New York i 1830.

Det tok 117 år – til 1947 – for Kirken å vokse fra de første seks medlemmene til én million. Kirken har hatt misjonærer helt siden begynnelsen. De reiste blant annet til de amerikanske indianerne, til Canada og i 1837 utenfor det amerikanske kontinent til England. Ikke lenge etter arbeidet misjonærer på det europeiske kontinent og så langt borte som India og øyene i Stillehavet.

To-millionersmerket ble nådd bare 16 år senere, i 1963, og tre-millionersmerket åtte år senere. Dette akselererende vekstmønsteret har fortsatt, og det er nå omtrent en million nye medlemmer som blir lagt til hvert tredje år eller mindre. Veksten består både av konvertittdåp og naturlig vekst gjennom barnefødsler.

Kirken har i dag over 14 millioner medlemmer.

Konsekvensene av denne raske og vedvarende veksten kan ses på mange steder i verden hvor Kirken driver sin virksomhet. Forsamlinger som er gruppert i geografiske områder, kalles menigheter og blir normalt delt når de blir for store å administrere, eller til å få plass i et møtehus på én gang. Nye bygninger blir ferdigstilt nesten hver dag året gjennom for å huse det voksende medlemskapet.

Ifølge USAs nasjonale kirkeråd er Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige det nest raskest voksende kirkesamfunn i USA. Men til tross for dens stadig voksende antall, advarer Kirken mot å legge for stor vekt på vekststatistikk. Kirken gjør ingen forsøk på statistiske sammenligninger med andre kirkesamfunn, og hevder ikke å være det raskest voksende kristne kirkesamfunn, selv om man ofte kan se kommentarer i nyhetsmediene som kan tyde på det. Slike sammenligninger tar sjelden hensyn til et mangfold av komplekse faktorer, som aktivitetsgrad og dødelighet, den metode som benyttes i registrering eller telling av medlemmer og hvilke faktorer som utgjør medlemskap. Vekstrater varierer også betydelig over hele verden. I tillegg bidrar mange andre faktorer til Kirkens styrke, ikke minst dens medlemmers hengivenhet og engasjement.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.