Pressemelding

Kirkens medlemmer oppfordres til å hjelpe flyktninger

Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige oppfordres til å yte hjelp til flyktninger over hele verden. Det første presidentskap, Kirkens høyeste ledelse, har sendt et brev datert 27. oktober 2015 til Kirkens ledere, undertegnet av president Thomas S. Monson og hans rådgivere, president Henry B. Eyring og president Dieter F. Uchtdorf. 

Brevet vil bli lest under nadverdsmøter over hele verden, som er Kirkens lokale søndagsgudstjeneste. “Det er med stor bekymring og medlidenhet at vi følger med på den vanskelige situasjonen til millioner av mennesker over hele verden som har flyktet fra sitt hjem for å søke tilflukt fra borgerkrig og andre vanskeligheter,” lyder brevet. Brevet forklarer at Kirken hjelper innvandrere og flyktninger i mange land “takket være våre medlemmers storsinnede hjelp”.

Mormoner har hjulpet flyktninger i Midtøsten i mer enn ti år, og har sørget for hundretusener av tepper, klær, medisinske nødforsyninger, mat og andre ressurser til flyktningene i Jordan, Libanon, Tyrkia og Syria. Som følge av den seneste krisen i Europa, bidro Kirken i september med ytterligere 5 millioner dollar for å hjelpe hjemløse familier.

Brevet fortsetter: “Medlemmene kan bidra til Kirkens humanitærfond ved hjelp av bidragsseddelen ‘Tiende og andre offergaver’. Vi oppfordrer også Kirkens enheter, familier og enkeltpersoner til å delta i lokale hjelpeprosjekter, der det er praktisk mulig.” “Måtte Herren velsigne dere når dere yter Kristus-lignende tjeneste for de trengende,” avslutter brevet.

Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.