Emne

Kirkens familiekontor

Kirkens familiekontor er en privat, ideell organisasjon som er opprettet av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige for å styrke enkeltpersoner og familier. Det tilbyr følgende tjenester:

  • Individuell, ekteskaps- og familierådgivning.
  • Tjenester for ugifte foreldre, inkludert rådgivning, medisinsk og pedagogisk hjelp og adopsjonstjenester når det ønskes.
  • Adopsjonstjenester.
  • Program for å overvinne avhengighet. Dette er et 12-trinnsprogram som gir hjelp til å håndtere avhengighet av stoffer (for eksempel alkohol, tobakk, narkotika, kaffe og te), gambling, pornografi, upassende seksuell adferd, avhengighet av en annen person og spiseforstyrrelser.
  • Samråd med Kirkens ledere. Kirkens familiekontor er tilgjengelig for å bistå ledere i Kirken når de arbeider med medlemmer av sine forsamlinger som strever med sosiale eller følelsesmessige utfordringer.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.