Emne

Kirkens hjelp etter jordskjelvet og tsunamien i Japan

Følgende pressemeldinger, blogginnlegg og videoer dekker Kirkens hjelp etter jordskjelvet og tsunamien i Japan.

Video:

(9/15/11) Kirken gir ismaskin til fiskere i Sendai i Japan

(3/15/2011) Video fra pressekonferanse med eldste Jeffrey R. Holland og David F. Evans (.mov-fil)

(3/15/2011) Full pressekonferanse (YouTube) med eldstene Jeffrey R. Holland og David F. Evans

(3/15/2011) Video (YouTube) av eldste Hollands uttalelser

 

Lyd:

Tsunamien i Japan – Reager med kjærlighet (Radioprogram på Mormon Channel)

 

Pressemeldinger:

(9/15/11) Gjenoppbyggingen av Japan: Forsyninger donert til fiskere i Sendai; Misjonærer renoverer shinto-helligdom

(4/27/2011) Noen misjonærer vender tilbake til tidligere evakuerte deler av Japan

(3/25/2011) Kirkens humanitærhjelp, Kirkens medlemmer i Japan hjelper mennesker som lider etter katastrofen

(3/17/2011) Alle misjonærer er nå flyttet til sikre områder av Japan – Kirken fortsetter hjelpearbeidet

(3/15/2011) Kirken understreker på nytt sin omtanke for Japans befolkning, flytter misjonærer ut av rammede områder

(3/14/2011) Oppdatering fra Kirken om hjelpen etter jordskjelvet og tsunamien i Japan

(3/12/2011) Alle Kirkens misjonærer i Japan er i sikkerhet og gjort rede for

 

Blogginnlegg hos nyhetsredaksjonen:

(6/17/2011) Kirkens hjelpeinnsats etter jordskjelvet og tsunamien i Japan styrket i Sendai og Watari

(3/18/2011) MSNBC dekker Kirkens innsats for å lokalisere misjonærer og yte hjelp i Japan

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.