Emne

Kirkehistorisk bibliotek

Kirkehistorisk bibliotek har til hensikt å bevare og formidle Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges historie. Bygningen ble åpnet i juni 2009 og har siden ønsket velkommen tusenvis av mennesker som er interessert i å lære mer om troens og dens medlemmers historie.

Den 21 400 kvadratmeter store bygningen har fem etasjer og inneholder et offentlig bibliotek og lesesal, samt lagringsplass for følgende historiske samlinger:

  • 270 000 bøker, hefter, tidsskrifter, håndbøker osv.
  • 240 000 samlinger av originale, upubliserte opptegnelser (journaler, dagbøker, korrespondanse, referater osv.)
  • 3,5 millioner patriarkalske velsignelser for medlemmer av Kirken
  • 13 000 samlinger av fotografier
  •  23 000 lyd- og videoinnspillinger

Noen av disse gjenstandene er tilgjengelige i det offentlige bibliotekområdet, mens andre ligger i arkiver og leveres til gjester til bruk i en lesesal. Gjester bruker ofte disse materialene under forundersøkelser til en bok eller en vitenskapelig publikasjon. Andre bruker kanskje samlingene i Kirkehistorisk bibliotek til å lære mer om sine mormon-aner eller Vestens historie.

Den topp moderne bygningen har to typer arkivrom som er designet for å beskytte de historiske gjenstandene. De 10 viktigste lagerrommene holdes på 13 grader celsius med 35 prosent relativ fuktighet. Det er også to spesielle rom som holdes på minus 20 grader celsius for fargefilmer, fotografier og opptegnelser av spesiell betydning for Kirken.

I tillegg til de offentlige områdene og lagerrommene, har den nye bygningen rom for konservering, utvikling av samlinger og forskning. Kirkens konserveringsarbeid omfatter 300 til 500 bøker og dokumenter og 3000 til 4000 audiovisuelle innspillinger hvert år. De som har ansvar for utvikling av samlinger, erverver og katalogiserer 500 til 700 nye samlinger i året, herunder 6000 publikasjoner. Den nye bygningen har også kontorplass for ansatte og frivillige som har ansvar for historiske steder, nettinnhold og publikasjoner som Joseph SmithPapers.

Kirkehistorisk bibliotek har oppnådd en sølv-sertifisering gjennom Leadership in Energy and Environmental Design [Lederskap innen energi- og mijødesign](LEED). For å fortjene denne “grønne” betegnelsen må bygninger bruke mindre varme og elektrisitet, ha bedre utsikt ved å ha vinduer i nærheten av der folk arbeider, være i umiddelbar nærhet til offentlig transport og bruke produkter som er lokalt produsert, som resirkuleres eller som avgir færre gasser som kan påvirke folks helse.


 

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.