Emne

Kall

En invitasjon til et medlem om å ta imot et embede eller ansvar i Kirken.

Se også Legpresteskap.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.