Emne

Joseph Smith Papers

Joseph Smith (1805-1844) var Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges første profet og president. Prosjektet Joseph Smith Papers er et forsøk på å samle sammen alle tilgjengelige dokumenter produsert av Joseph Smith selv eller av andre han utnevnte som skrivere. Denne omfattende samlingen er en viktig ressurs for forskere og studenter av Joseph Smiths liv og arbeid, tidlig mormonisme og amerikansk religion i det nittende århundre.

Kirkens historiker og skriver eldste Marlin K. Jensen har sagt: “Vi tror Joseph Smith Papers vil være det viktigste kirkehistoriske prosjekt i denne generasjon.”

Den epokegjørende samlingen vil omfatte 20 bind som er organisert i seks serier: Dagbøker, åpenbaringer og oversettelser, dokumenter, administrative opptegnelser, juridiske dokumenter og forretningsdokumenter. Alle de mer enn 2000 dokumentene vil bli publisert elektronisk på prosjektets nettsted, og et stort antall vil også bli publisert på trykk.

Forskningsforetagendet har fått støtteav Nasjonalarkivets kommisjon for nasjonalhistoriske publikasjoner og opptegnelser, en anerkjennelse som betyr at de høyeste vitenskapelige standarder er anvendt i alle faser av arbeidet.

Prosjektet er bemannet av forskere, arkivarer og redaktører som er ansatt ved Kirkehistorisk bibliotek. Utgiveren av prosjektets publikasjoner på trykk og på nett er Church Historian’s Press, en underavdeling av Kirkens historiske avdeling i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.