Emne

Joseph Smith

Joseph Smith var Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges grunnlegger og første president. Han og fem andre organiserte formelt Kirken i Fayette, New York, den 6. april 1830. Han presiderte over Kirken frem til 27. juni 1844, da han led martyrdøden. Under hans ledelse vokste Kirkens medlemstall fra seks til over 26 000.

På midten av 1800-tallet skrev Josiah Quincy, borgermester i Boston og landskjent forfatter og publisist: “På et fremtidig tidspunkt kan spørsmålet bli stilt: Hvilken stor amerikaner har gjort mer for å forme sine landsmenns tanker og fremtid enn noe annet menneske på dette kontinent? Selv om det kan virke absurd for noen, er det ikke usannsynlig at svaret på dette spørsmålet vil bli Joseph Smith, mormonprofeten!”

Joseph Smith jr. ble født 23. desember 1805 i Sharon, Vermont, sønn av Joseph og Lucy Mack Smith. Han ble født inn i en fattig bondefamilie, hvor han var det femte barnet av 11 – hvorav ni overlevde barndommen. Ettersom familien hans ikke kunne tillate seg den luksus som offentlig utdannelse var, fikk Joseph bare tre år med formell skolegang. Sammen med sine brødre og søstre fikk han hovedsakelig sin utdannelse hjemme, med familiebibelen som kilde.

Josephs venn Parley Pratt beskrev ham som 183 centimeter høy, “velbygget, sterk og aktiv. Han var lys i huden og hadde lyst hår, blå øyne [og] svært lite skjegg”. Med sitt “naturlig glade” gemytt likte Joseph å leke med barn eller bryte og “trekke stokk” i styrkekonkurranser. En siste-dagers-hellig som besøkte Joseph i Kirtland, Ohio, skrev: “Han virket ikke helt slik jeg forventet å se en Guds profet. Men … Jeg opplevde ham som en vennlig, munter, hyggelig og elskverdig mann. Jeg kunne ikke unngå å like ham.”

Syv år gammel fikk Joseph tyfoidfeber under en lokal epidemi. Selv om han kom seg etter to uker, hadde Joseph fortsatt en smertefull infeksjon i leggbeinet. Da forsøkene på å rense ut infeksjonen mislyktes, insisterte legen på amputere benet. Josephs mor overtalte legen til å operere en gang til, og legen skar ut det infiserte beinet uten bedøvelse og uten akseptable medisinske hjelpemidler. Joseph, som nektet å være bundet til sengen eller drikke brennevin for å dempe smerten, utholdt operasjonen i sin fars armer. Selv om han gikk på krykker i tre år og led av en svak halting resten av sitt liv, ble Joseph frisk.

Joseph Smith giftet seg med Emma Hale 18. januar 1827. Under deres 17 år lange ekteskap ble de foreldre til 11 barn, hvorav to ble adoptert. Joseph og Emmas første tre barn døde bare timer etter fødselen. I 1831 adopterte de tvillinger, hvorav den ene, en gutt, døde før sin første fødselsdag. I løpet av de neste 12 årene fødte Emma seks sønner, hvorav fire overlevde spedbarnsalderen – den yngste ble født fem måneder etter Josephs død.

Joseph var forvirret med hensyn til religion under en tid med vekkelse i delstaten New York, der han bodde i 1820. Den 14 år gamle Joseph leste et skriftsted i Det nye testamente og gikk ut i skogen for å be. Joseph forteller at Gud og Jesus Kristus viste seg for ham. “Jeg så en lysstøtte rett over mitt hode,” skrev han, “klarere enn solen, stige ned inntil den hvilte på meg.” I dette lyset så han to personer – en av dem uttalte Josephs navn, pekte på den andre, og sa: “Dette er min elskede Sønn. Hør ham!” Kirkens medlemmer kaller denne opplevelsen “det første syn”. Det forandret Joseph Smith og har blitt en sentral grunnsetning i de siste-dagers-helliges tro. Det innledet arbeidet med å gjenopprette Jesu Kristi Kirke på jorden.

Joseph Smith er kanskje mest kjent for sin oversettelse av Mormons bok: Et annet testamente om Jesus Kristus. Kirkens medlemmer tror at Joseph ble ført til en høyde nær Palmyra, New York, hvor han mottok en oldtidsopptegnelse av en engel kjent som Moroni. Opptegnelsen, som var inngravert på gullplater, inneholdt historien om et folk som bodde på det amerikanske kontinent på Kristi tid. Joseph oversatte platene i løpet av ca 3 måneder, og Mormons bok ble første gang utgitt i New York av E.B. Grandin i 1830.

Selv om han var født bonde, arbeidet Joseph som redaktør, gründer og forretningsmann. I årene han ledet den nystartede kirken, organisert Joseph et internasjonalt misjonærprogram og grunnla det som i dag er en av de største kvinneorganisasjoneri verden. Han ledet byggingen av tre byer og to templer – hele tiden mens han ble utsatt for intens forfølgelse av lokale pøbelgjenger, som til slutt drev Kirkens medlemmer ut av alle de tre byene Joseph grunnla.

Ettersom de helliges religiøse og sivile rettigheter som amerikanske borgere hadde blitt nektet dem til tross for mange og gjentatte appeller til den føderale regjeringen, kunngjorde Kirkens ledere Joseph Smiths kandidatur i USAs presidentvalgkamp i januar 1844. I mai hadde Joseph blitt offisielt nominert av en konvensjon i Nauvoo, Illinois. Hans politiske plattform gikk inn for statlig intervensjon til støtte for religiøse og sivile rettigheter i møte med forfølgelse. Ironisk nok ble Joseph og hans bror drept av en mobb i juni samme år, og Josephs politiske valgkamp ble dermed avbrutt.

Joseph og hans eldre bror Hyrum ble skutt og drept 27. juni 1844 av en mobb på mellom 150 til 200 menn. De hadde sittet i et fengsel i Illinois på falske anklager om opprør og forræderi, etter å ha overgitt seg til myndighetene. Joseph var 38, mens Hyrum var 44. Den 28. juni ble likene av Joseph og Hyrum stelt og lagt på visning for de anslagsvis 10 000 sørgende, og dagen etter ble de gravlagt i hemmelighet for å unngå ytterligere angrep eller skjending fra mobbene.

I dag har Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige over 14 millioner medlemmer. Siste-dagers-hellige ser på Joseph Smith som en profet, på lik linje med bibelske profeter som Moses og Jesaja.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.