Emne

Jesu Kristi forsoning

Den løsepenge som ble betalt av Jesus Kristus, gjennom hans lidelse i Getsemane og hans død på korset, som opphever syndens virkning. Kristi forsoning gjør at alle kan oppstå fra de døde. For dem som omvender seg fra sine synder, åpner den også veien til fortsatt vekst og utvikling gjennom evigheten.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.