Emne

Innvandring

Som et verdensomspennende kirkesamfunn som må håndtere mange kompiserte problemstillinger over hele verden, fremmer Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige brede, grunnleggende prinsipper som er relevante i hele verden. Kirken anser erklæringen Utah Compact som en ansvarlig tilnærming til den presserende utfordringen som innvandringsreform innebærer. Den er i tråd med viktige prinsipper som vi står for:

  • Vi følger Jesus Kristus ved å elske vår neste. Frelseren forkynte at betydningen av “neste” omfatter alle Guds barn, på alle steder, til alle tider.
  • Vi ser et alltid tilstedeværende behov for å styrke familier. Familier er ment å være sammen. Tvungen separasjon av yrkesaktive foreldre fra sine barn, svekker familier og skader samfunnet.
  • Vi bekrefter at hver nasjon har rett til å håndheve sine lover og sikre sine grenser. Enhver som er underlagt en nasjons lover, er ansvarlig for sine handlinger med hensyn til dem.
 

Offentlige tjenestemenn skulle utarbeide og forvalte lover som gjenspeiler det beste av våre ambisjoner som et rettferdig og medmenneskelig samfunn. Slike lover vil skape riktig balanse mellom kjærlighet til vår neste, familiesamhold og overholdelse av rettferdige og tvangskraftige lover.*

 

*Kirken utstedte sin ferskeste uttalelse om innvandring 10. juni 2011.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.