Emne

Helsepraksis

Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er kjent for sin sunne livsstil. En helseplan for Kirken ble først nedskrevet i 1833 av president Joseph Smith, og han presenterte den uttrykkelig for medlemmene som en åpenbaring fra Gud. I dag kaller siste-dagers-hellige disse helseretningslinjene for “Visdomsordet” (Lære og pakter 89).

Noen av helselovens forskrifter: Ingen alkoholholdige drikker, ingen røyking eller tygging av tobakk og ingen “hete drikker” – noe man tror konkret viser til te og kaffe. “Sunne urter”, i tillegg til frukt, korn og grønnsaker, anbefales spesielt. Kjøtt skal brukes “sparsomt”. Kirken tolker også misbruk av narkotika – ulovlig, lovlig, reseptbelagt eller kontrollert – som et brudd på helseloven.

“Helseloven, … som ble gitt for over hundre år siden, stemmer helt overens med de anbefalinger som nå gjøres i den vitenskapelige verden for å styrke og opprettholde god helse,” sier doktor Ted Adams, programdirektør ved LDS Hospital Fitness Institute i Salt Lake City.

En 14 år lang studie ved UCLA som ble fullført i 1997, førte oversikt over dødelighet og helsepraksis blant 10 000 medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i California. Konkrete funn: Kirkens medlemmer som overholdt helseloven, var blant dem med lavest dødelighet av kreft og hjerte- og karsykdommer i USA – omtrent halvparten av den generelle befolkningen. Studien viste også at Kirkens medlemmer som fulgte loven, hadde en forventet levealder som var 8-11 år høyere enn den generelle hvite befolkningen i USA.

[NO TRANSLATION]

[NO TRANSLATION]

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.