ChildrenYouth_image_01.jpg
Pressemelding

Gi støtte til barn og ungdom: En sending for foreldre og ledere

I en spesiell sending som ble holdt 6. juni 2021, snakket medlemmer av Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum og ledere på generalplan om muligheter til å velsigne ungdom og barn etter hvert som områder kommer ut av pandemien. Ungdomsquorums- og klassepresidentskaper og foreldre og ledere for ungdom og barn inviteres til å delta i denne presentasjonen.

Presentasjonen på én time, så vel som segmenter for bestemte målgrupper, er tilgjengelig på http://ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org og i Evangeliebiblioteket. Presentasjonen vil inneholde praktiske forslag for å delta i programmet Barn og ungdom som familier og i menigheter. Den kan brukes i familier, menighets- og stavsråd, stavens ungdomslederskapskomiteer, menighetens ungdomsråd, møter i Det aronske prestedømmes quorumspresidentskaper og Unge kvinners klassepresidentskaper og i andre sammenhenger.

Eldste Roy Tunnicliffe, en områdesytti som bor i Storbritannia og har ansvaret for å gi støtte til programmet Barn og Ungdom i Europa, tok opp betydningen av denne spesielle presentasjonen. “Sendingen er utformet for å bidra til å styrke deltagelse i dette nye initiativet for de unge, spesielt i områder hvor personlige aktiviteter og møter gjenopptas basert på covid-sikre retningslinjer.” Han la til at “ressursene vil være rettet mot konkrete målgrupper og lokale områder skulle bruke innholdet som anvist av områdepresidentskapet i de kommende uker og måneder.”

Presentasjonen er nå tilgjengelig på engelsk og amerikansk tegnspråk, og den 18. juni vil den bli lagt til på følgende språk: Kantonesisk, fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, mandarin, portugisisk, russisk og spansk.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.