Pressemelding

Forandring av liv på Friendship Centres [vennskapssentre]

I de senere år har mange blitt fordrevet av krig, forfølgelse eller naturkatastrofer. Ofte blir de brått tvunget vekk fra sitt hjem, uten tid eller midler til å ta med seg noen eiendeler.

Å komme inn i et annet land, hjemløs og ofte uten penger, er en skremmende og ensom opplevelse. Ifølge Kent Miller, en frivillig for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ved Peckham Friendship Centre (sydøst-London), “De to tingene de trenger mest, annet enn en jobb, er ekte vennskap og evnen til å snakke engelsk.”

FriendshipCentre_03
FriendshipCentre_03
Peckham Friendship Centre, sydøst for London i England2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Hellig skrift fra vår tid anmoder oss om å “styrk[e] de svake, løft[e] de hengende hender, og gi kraft til de vaklende knær.” (Lære og pakter 81:5). Friendship Centres [vennskapssentre] organisert av Latter-day Saint Charities, Kirkens humanitærorganisasjon, gir flyktninger et sted å møte nye venner, arbeide mot integrasjon, lære nye ferdigheter og få en følelse av fellesskap. I samarbeid med andre veldedighetsorganisasjoner, lokale myndigheter og frivillige etater bidrar de til å dekke behovene til de mange flyktninger og immigranter som kommer inn i Europa.

Den første av disse åpnet i Athen i Hellas i februar 2018. Det ble holdt klasser i gresk, engelsk, matlaging, kunst og musikk, sammen med veiledning i selvstendighetsferdigheter.

FriendshipCentre_01
FriendshipCentre_01
Eldste og søster Miller, frivillige i Peckham Friendship Centre i England2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

I samarbeid med Den episkopale kirke ble Roma Friendship Centre åpnet i mai 2018, og betjente 25 flyktninger i uken. Innen mars 2019 hadde de nesten 500 deltagere hver uke. Språkopplæring i italiensk, engelsk og fransk ble gitt, så vel som ferdigheter innen livsopplæring og arbeidsopplæring.

Sentrene var bemannet av lokale og internasjonale frivillige. Juridisk rådgivning og hjelp med dokumenter ble også gitt.

Friendshipcentre_02
Friendshipcentre_02
Eldste og søster Barney, frivillige i Roma Friendship Centre i Italia2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Sentre ble også åpnet i Peckham og Wembley (vest-London) i England. Det ble holdt kurs i English Connect (EC), grunnleggende dataferdigheter, jobbopplæring og arbeidsrådgivning. Undervisning for barn i skolealder ble holdt ukentlig.

Sentrene stengte tidlig i fjor på grunn av covid-pandemien. Nettbaserte klasser blir nå undervist av frivillige, fra deres hjem, til sentre i Storbritannia. Elever deltar fra hele verden. Nelson Hafen, som ledet Wembley-senteret, har sett dem bli “venner med hverandre og sine lærere når de alle lærer sammen.”

FriendshipCentre_04
FriendshipCentre_04
Eldste og søster Hafen, frivillige i Wembley Friendship Centre i England2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Peggy Powell, en lærer ved Peckham-senteret, reflekterte over å hjelpe Katherine å lære og sette seg karrieremål. Hun gledet seg over å se Katherine begynne i en jobb som midlertidig undervisningsassistent. “Da hun begynte på EC-kurset vårt, hadde hun arbeidet i England som renholder i to år.”

I Jakobs brev 1:27 leser vi: “En ren og usmittet gudsdyrkelse for Gud og Faderen er dette: å se til farløse og enker i deres nød, og å holde seg uplettet av verden.” Å forandre flyktningers liv gjennom ekte tjeneste er formålet med disse sentrene. Et forandret liv for frivillige er et biprodukt av denne tjenesten. Gaylene Bickmore, en annen lærer reflekterte: “Å undervise her har velsignet meg på flere måter enn jeg kan fortelle deg.”

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.