Pressemelding

Bruk familiens hjemmeaften til å lære å sette større pris på jorden

5. juni markeres Verdens miljødag. Ideelle organisasjoner, aktivister og politiske ledere uttaler seg om forurensning, tap av biologisk mangfold og akselererte klimaendringer. Disse problemene påvirker mennesker over hele verden. Det er flere ting foreldre og den enkelte familie kan gjøre innenfor sin egen innflytelsessfære, for det er ved små og enkle ting at “store ting [vil] skje”. [1]

WorldEnvDay01
WorldEnvDay01
President Russell M. Nelson i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige oppfordrer alle til å være kloke forvaltere av skaperverket.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges oppfordrer familier til å ha en familiekveld for å “utvikle og styrke familieforhold”. Disse familiekveldene kan også brukes til å lære å sette større pris på og forvalte miljøet.

Selv om spørsmålet om miljøforvaltning kanskje ikke blir tatt opp over talerstolen så ofte under søndagens gudstjenester i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, lærer Skriftene og vår tids profeter og apostler oss at vi må være gode forvaltere av jorden.

Ettersom mange mennesker over hele verden gjør oppmerksom på de pågående krisene med hensyn til forurensning, klimaendringer og avskoging, kan det være vanskelig å vite nøyaktig hva enkeltpersoner og familier kan eller bør gjøre for å bidra til innsatsen for å bevare denne planeten.

Russell M. Nelson, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges president, har sagt: “Hva skal vi, som begunstigede av den guddommelige skapelse, gjøre? Vi skulle ta vare på jorden, være kloke forvaltere over den og bevare den for fremtidige generasjoner.” [2]

Hvordan kan så vi som enkeltpersoner, familier eller venner følge president Nelsons råd?

Her er noen forslag til enkle ting vi kan gjøre på familiens hjemmeaften for å utvikle oss som kloke forvaltere av jorden.

Unngå forsøpling og forurensning

Ezra Taft Benson underviste at når vi viser ringeakt for jorden, viser vi ringeakt for Gud. “Manglende ærbødighet for Gud, for liv og for våre medmennesker tilkjennegir seg som forsøpling, hensynsløs gruvedrift [og] forurensning av vann og luft. Men dette er tross alt ytre uttrykk for det indre menneske.” [3]

Det er viktig å være oppmerksom på hvordan man avhender kjemikalier og farlige materialer. Folk kan også prøve å samkjøre eller bruke kollektivtransport når de reiser til jobb eller aktiviteter. På familiens hjemmeaften kan familier forplikte seg til å gjøre små og enkle ting for å bli bedre forvaltere, som å velge en aktivitet som medfører minimal forurensning. Familier kan gå sammen og til og med plukke søppel underveis.

Tilbring tid i naturen

Planlegg en spasertur, fjelltur eller sykkeltur. Kom dere ut av byen og bruk tid på å beundre Guds skaperverk. Som Joseph F. Smith sa, har vi plikt til å oppleve og verdsette naturens skjønnhet. “Som barn av Gud er det vår plikt å sette pris på og tilbe Ham i hans skaperverk. Hvis vi ville assosiere alt som er virkelig godt og vakkert i livet, med tanker om Ham, ville vi være i stand til å se hans håndverk i hele naturen.” [4]

WorldEnvDay02
WorldEnvDay02
Å nyte skaperverkets skjønnhet sammen med familie og venner fremmer takknemlighet.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Et godt tidspunkt å gjøre dette på ville være under familiens hjemmeaften eller på søndagen som en form for tilbedelse utenfor Kirkens og hjemmets vegger. Dere kan besøke en park eller dra på campingtur i nærområdet.

Lær om verden rundt dere

Skriftene gir stor innsikt i hvorfor vi er befalt å lære om jorden. [5] Fungerende president for De tolv apostlers quorum, M. Russell Ballard, ber oss “tenke på hva som ville skje hvis vi alle tok oss tid til å se nøye på naturens undere som omgir oss, og viet oss til å lære mer om denne verden som Gud har skapt for oss … For virkelig å vise ærbødighet for Skaperen må vi verdsette hans skaperverk. Vi må planlegge å ta oss tid til å iaktta naturens undere. I dag kan vi lett bli omgitt av mursteinsbygninger og asfaltflater som beskytter oss mot virkeligheten rundt oss.” [6]

WorldEnvDay03
WorldEnvDay03
Å lære om verden rundt oss begynner i familien2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

I Mormons bok forkynner profeten Alma at jorden og alt på den “vitner om at det finnes en høyeste Skaper”. [7] Som forvaltere av jorden er det viktig å ta seg tid til å lære om jorden fordi den er et guddommelig vitne om Guds verk. Familier kan lese skriftsteder om jorden sammen for å lære mer om hvordan de bedre kan ta vare på Guds skaperverk.

Undervis om en takknemlig holdning til jorden

Det er stor glede når folk er fornøyd med det Gud har betrodd dem. Folk har plikt til å oppleve og verdsette naturens skjønnhet. På familiens hjemmeaften kan folk uttrykke takknemlighet for jorden og delta i aktiviteter som hjelper dem å utvikle takknemlighet for jorden.

President M. Russell Ballard underviser om hvor viktig det er å vise takknemlighet for Guds jord, og advarer og sier at manglende motivasjon kan være skadelig.

“De som ikke føler noen form for ærbødighet for Guds skaperverk og guddommelige egenskaper, har sjelden stor forståelse for andre hellige ting. En slik mangel på aktelse for Guds skaperverk kan vokse til vedkommende blir fullstendig ufølsom for andres følelser.” sa president Ballard. [8]

Familiens hjemmeaften er et godt sted for å lære om og fremme en holdning av respekt og ærbødighet for jorden.

[1] Alma 37:6

[2] President Russell M. Nelson, Skapelsen, april 2000.

[3] Ezra Taft Benson, This Nation Shall Endure, 1977

[4] Sitert i George B. Handley, “The Environment Ethics of Mormon Belief”, BYU Studies, 40:2, 2001.

[5] Lære og pakter 101:32–34

[6] M. Russell Ballard, Gud elsker sine barn, april 1988.

[7] Alma 30:44

[8] M. Russell Ballard, Take time to have reverence for creator and his creations, april 1988

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.